Giáo trình kế toán máy

03/08/2016 |  Lượt xem: 11787
NỘI DUNG
Giáo trình kế toán máy trình bày những KIẾN THỨC CHUNG, TỔNG QUÁT nhất áp dụng ở mọi Phần mềm kế toán. Hệ thống từng bài học được xây dựng đi từ những bước khai báo thiết lập đầu tiên đến quá trình nhập liệu cụ thể, rõ ràng từng bước thực hiện ở từng phần hành quản lý. Cuối mỗi bài là trình bày hệ thống báo cáo cùng những trường hợp sai sót mà kế toán thường gặp, cách phát hiện và xử lý nhanh chóng những sai sót đó.
 
Toàn bộ giáo trình gồm 8 bài học được thể hiện bằng 12 video:
Bài 1: Bắt đầu làm việc với kế toán máy (1 video)
Bài 2: Kế toán vốn bằng tiền (1 video)
Bài 3: Kế toán vật tư, hàng hóa (2 video)
Bài 4: Kế toán sản xuất, giá thành (3 video)
Bài 5: Kế toán công trình (1 video)
Bài 6: Kế toán tài sản, công cụ, chi phí (1 video)
Bài 7: Kế toán xuất nhập khẩu, gia công, dịch vụ ( 1 video)
Bài 8: Kế toán tổng hợp (các bút toán cuối kỳ, báo cáo tài chính, kết xuất sang HTKK, khóa dữ liệu) (2 video)
Giới thiệu giáo trình kế toán máy
 
Bài 1: Bắt đầu với kế toán máy
 
Bài 2: Kế toán vốn bằng tiền
 
Bài 3: Kế toán vật tư hàng hóa (video 1)
 
Bài 3: Kế toán vật tư hàng hóa (video 2)
 
Bài 4: Kế toán giá thành sản phẩm (video 1)
 
Bài 4: Kế toán giá thành sản phẩm (video 2)
 
Bài 4: Kế toán giá thành sản phẩm (video 3)
 
Bài 5: Kế toán giá thành công trình
 
Bài 6: Kế toán tài sản - công cụ - chi phí
 
Bài 7: Kế toán xuất nhập khẩu, gia công, dịch vụ
 
Bài 8: Kế toán tổng hợp (video 1)
 
Bài 8: Kế toán tổng hợp (video 2)
 
 
XEM THÊM