Bài 4: Kế toán công trình

11/07/2014 |  Lượt xem: 14161

Yêu cầu: Tập hợp chi phí cho các công trình xây dựng trong tháng 01/2010: Thủy điện Sơn La, Thủy điện Hòa Bình

NGHIỆP VỤ THỰC HÀNH
Nghiệp vụ 3TSoft Fast Misa
64
25
52

Ngày 02/01 mua mt dây truyền xẻ đá, chưa thanh toán tiền cho Công ty TNHH Thương mại Đại La - Số 8 Lê Thanh Nghị, HN, MST 0102356661. Dây truyền được đưa ngay vào sử dụng phục vụ tại công trình Sơn La (theo HĐ 00809, ký hiệu MH/2009K, ngày 01/01)

Nội dung

Số lượng Đvt Đơn giá Thành tiền

 Dây truyền công nghệ xẻ đá

1

Bộ

600,000,000

600,000,000 

 Thuế GTGT 10%

 

 

 

60,000,000 

 Tổng cộng

       660,000,000 

Công ty trích khấu hao trong vòng 5 năm, chi phí được phân bổ hoàn toàn cho công trình Sơn La.

Ngày 12/01 mua thêm máy xúc loại K3, chưa thanh toán tiền cho Công ty TNHH Thương mại Đại La - Số 8 Lê Thanh Nghị, HN, MST 0102356661. Máy xúc được đưa ngay vào sử dụng phục vụ tại công trình Hòa Bình (theo HĐ 00819, ký hiệu MH/2009K, ngày 12/01)

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

 Máy xúc K3

1

Bộ

500,000,000

500,000,000 

 Thuế GTGT 10%

 

 

 

50,000,000 

  Tổng cộng

      550,000,000 

Công ty trích khấu hao trong vòng 5 năm, chi phí được phân bổ hoàn toàn cho công trình Hòa Bình.

66

Ngày 31/01 tổng tiền lương phải trả cho công nhân trong các công trình như sau:

 • Lương CN công trình Sơn La: 92.000.000đ

 • Lương CN công trình Hòa Bình: 87.000.000đ

32

Ngày 05/01 xuất kho:

 • 300Lít xăng và 200Lít dầu phục vụ Công trình Hòa Bình;

 • 100Lít xăng và 500Lít dầu phục vụ Công trình Sơn La

Ngày 08/01 xuất kho một số nguyên vật liệu dùng cho các công trình như sau:

 • VLP Chất xúc tác: 3.000Kg. Dùng cho Công trình Sơn La 1.200Kg, Công trình Hòa Bình 1.800Kg

 • VLC Sơn màu: 500Kg dùng cho Công trình Sơn La, 230Kg dùng cho Công trình Hòa Bình

Ngày 18/01 xuất kho một số nguyên vật liệu dùng cho 2 công trình như sau:

 • VLC Nhôm thỏi: 6.000Kg. Dùng cho Công trình Sơn La 3.500Kg, Công trình Hòa Bình 2.500Kg.

 • VLC Hóa chất: 500Kg dùng cho Công trình Sơn La.

 • VLC Sơn màu: 50Kg dùng cho Công trình Hòa Bình

23

Ngày 15/01 mua vật liệu phụ cho công trình Sơn La: 45.000.000 đ; cho công trình Hòa Bình: 65.000.000đ bằng tiền mặt.

Ngày 08/01 nhập và xuất thẳng một số nguyên vật liệu dùng cho 2 công trình như sau:

 • VLC Nhôm thỏi: 8.000Kg, đơn giá 35.000đ. Dùng cho Công trình Sơn La 4.500Kg, Công trình Hòa Bình 3.500Kg.

 • VLC Hóa chất: 200Kg, đơn giá 62.000đ dùng cho Công trình Sơn La.

 • VLC Sơn màu: 150Kg, đơn giá 85.000đ dùng cho Công trình Hòa Bình

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%. Hóa đơn ngày 08/01, số 00103, ký hiệu KH/2009N. Chưa thanh toán cho Công ty TNHH Bảo Minh, MST: 0305504001

 

Ngày 31/01:
Cuối kỳ xác định Công trình Sơn La được hoàn thành và bàn giao cho đối tác còn Công trình Hòa Bình vẫn đang thời kỳ thi công.

 1. Tính khấu hao

 2. Tính giá xuất

 3. Tạo và phân bổ giá thành (trực tiếp)

 4. Kết chuyển giá thành công trình