Bài 7: Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí

11/07/2014 |  Lượt xem: 14969

NGHIỆP VỤ THỰC HÀNH
Nghiệp vụ 3TSoft Fast Misa
29
25
52

Ngày 15/02 chi tiền thanh toán tủ đựng đồ cho bộ phận kinh doanh theo HĐ 00929, KH/2009B, ngày 15/02 của Công ty TNHH Minh Hoa - Số 3 Đại La, Hà Nội, MST 0305041699 như sau:

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Tủ đựng đồ

1

Cái

7.500.000

7.500.000

Thuế GTGT 10%

 

 

 

750.000

Tổng cộng

     

8.250.000

Công ty xác định phân bổ trong 14 tháng.

Ngày 11/01 mua 1 bộ bàn ghế dùng cho bộ phận quản lý của Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Lê - Số 9/46 Phan Đình Phùng, Hà Nội, MST 0302922755 theo HĐ 00468, ký hiệu NH/2009P, ngày 11/01 trả tiền ngay như sau:

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Bàn ghế

1

Bộ

8.000.000

8.000.000

Thuế GTGT 10%

 

 

 

800.000

Tổng cộng

     

8.800.000

Công ty xác định dùng và phân bổ chi phí bộ bàn ghế trong vòng 24 tháng.

Ngày 20/01 mua máy tính xách tay ASUS chưa trả tiền của Công ty TNHH Hà Nam - Số 10 Đường Láng, Hà Nội, MST 0101200132 cho ông Đinh Văn Trung phục vụ công việc kế toán theo HĐ 00263, ký hiệu NR/2009H, ngày 20/01 như sau:

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Máy tính xách tay ASUS

1

Chiếc

9.000.000

9.000.000

Thuế GTGT 5%

 

 

 

450.000

Tổng cộng

     

9.450.000

Công ty xác định phân bổ chi phí trong 2 năm.

64
65
52

Ngày 12/01 mua máy tính xách tay cho giám đốc theo HĐ 00765, ký hiệu GH/2009B, ngày 12/01 của Công ty TNHH Nam Giang - Số 9 Láng Hạ, Hà Nội, MST 0101561322. Thanh toán ngay bằng tiền mặt số tiền là 18.900.000đ, trong đó thuế GTGT 5%. Công ty xác định tính khấu hao trong vòng 36 tháng.

Ngày 05/01 mua một dây truyền công nghệ chưa thanh toán tiền cho Công ty TNHH Thương mại Đại La - Số 8 Lê Thanh Nghị, HN, MST 0102356661. Dây truyền được đưa ngay vào sử dụng phục vụ cho bộ phận sản xuất (theo HĐ 00809, ký hiệu MH/2009K, ngày 05/01)

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Dây truyền công nghệ

1

Bộ

60.000.000

60.000.000

Thuế GTGT 10%

 

 

 

6.000.000

Tổng cộng

     

66.000.000

Công ty trích khấu hao trong vòng 5 năm, chi phí được phân bổ hoàn toàn cho bộ phận sản xuất.

Ngày 25/01 mua một ô tô con chưa trả tiền biển kiểm soát 30H-5689 phục vụ cho bộ phận quản lý đi công tác theo HĐ 00809, ký hiệu MH/2009K, ngày 25/01 của Công ty TNHH Thương mại Đại La - Số 8 Lê Thanh Nghị, HN, MST 0102356661 như sau:

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Ô tô

1

Chiếc

600.000.000

600.000.000

Thuế GTGT 10%

 

 

 

60.000.000

Tổng cộng

     

660.000.000

Công ty nhập về kho chờ hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Ngày 28/01 nộp tiền lệ phí trước bạ cho ô tô biển kiểm soát 30H-5689 số tiền là 18.000.000đ.
Ngày 31/01 theo quyết định đưa ô tô biển kiểm soát 30H-5689 vào sử dụng. Công ty trích khấu hao trong vòng 5 năm, chi phí được phân bổ hoàn toàn cho bộ phận quản lý.
Ngày 22/01 biên bản nghiệm thu về việc sửa văn phòng Công ty, kèm theo thanh lý hợp đồng cùng hóa đơn số 00752, ký hiệu QH/2009B, ngày 22/01 của Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Châu Á, MST 2400396504, số tiền là 66.000.000đ đã thanh toán bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 10%. Công ty xác định khoản chi phí này được phân bổ trong vòng 2 năm.
36
52
Ngày 16/01 xuất kho 100 bộ quần áo lao động, đơn giá 420.000đ/bộ và 10 bộ dụng cụ lao động, đơn giá 1.400.000đ/bộ phục vụ nhân viên quản đốc phân xưởng, phân bổ dần trong 10 tháng
52 Tính khấu hao tài sản cố định và phân bổ chi phí trả trước dài hạn tháng 01/2010.