Điều khoản sử dụng

Chúng tôi cam kết bảo vệ các thông tin riêng tư của quý khách hàng trên hệ thống EZSOFT có nghĩa là quý khách đã đồng ý với chính sách mà chúng tôi thực hiện theo mô tả dưới đây:

Các thông tin thu thập từ khách hàng khi đăng ký trực tuyến

Khi quý khách xin cấp bản quyền hoặc dịch vụ hỗ trợ trên EZSOFT, chúng tôi yêu cầu quý khách cung cấp tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ E-mail v.v... Tất cả những trường hợp đánh dấu (*) là những thông tin bắt buộc để quý khách hoàn tất việc khai báo (riêng thông tin về thẻ thanh toán quý khách hàng nhập trực tiếp trên cổng thanh toán của OnePay nên phải tuân thủ theo quy định của Vietcombank mà chúng tôi không thể can hiệp được những thông tin này). Quá trình khai báo thông tin quý khách phải nhập chính xác và đầy đủ. Chúng tôi có thể không thực hiện cấp bản quyền hay hỗ trợ cho những thông tin của quý khách khi nhận thấy thông tin không được cung cấp đầy đủ, chính xác. Chúng tôi lấy tiêu chuẩn so sánh các thông tin có cùng một khách hàng khác trên hệ thống dựa trên ba (03) trường thông tin liền một lúc đó là tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ E-mail đã khai báo (nếu quý khách có sự thay đổi một (01) trong ba (03) trường thông tin này thì khách hàng cần chủ động thông báo với chúng tôi để tiến hành cập nhật lại).

Thông tin của quý khách được sử dụng như thế nào? 

Những thông tin mà quý khách cung cấp nhằm phục vụ cho việc cấp bản quyền/hỗ trợ dịch vụ được dễ dàng, nhanh chóng, thuận lợi và theo dõi quản lý chính sách ưu đãi khách hàng ngay trong hệ thống. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên lạc với quý khách trong một số trường hợp đặc biệt.

Cung cấp cho các đơn vị khác

Chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

Ghi nhận thông tin trình duyệt

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp trang Web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các "Cookies" mà nhiều trang Web hiện cũng đang sử dụng. "Cookies" là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên trang Web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang Web liên quan.

Nếu bạn không muốn nhận các Cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các Cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận Cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang Web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang Web.

Sự an toàn

Khi lập trình trang Web, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho EZSOFT thông qua việc sử dụng trang Web này. Nếu trang Web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu dưới dạng khai báo thông tin, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng Internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các "Hacker" và "Tamper" (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), EZSOFT luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang Web này.

Thông tin qua E-mail

Khi bạn đăng ký bản quyền hay đăng ký sử dụng dịch vụ hỗ trợ, địa chỉ E-mail của bạn cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với bạn. Trước hết bạn hãy chắc rằng bạn cung cấp địa chỉ E-mail hữu dụng đối với bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể gởi những thông tin bí mật qua E-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của bạn. Trong trường hợp bạn không còn sử dụng E-mail đã cung cấp, bạn phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.

Để bảo vệ bạn, EZSOFT có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua E-mail bạn đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với bạn để xác nhận.

Điều chỉnh thông tin thu thập

EZSOFT sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

Các đường liên kết ngoài trang Web

Trang Web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang Web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. EZSOFT không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang Web nào khác.

Những thay đổi quy định về sự riêng tư này

Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi quy định này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin của quý khách, chúng tôi sẽ thông báo bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên hệ thống EZSOFT của chúng tôi. Quý khách đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho quý khách hàng về những thay đổi nói trên.

Quý khách đồng ý rằng nếu tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là quý khách chấp nhận và đồng ý tuân theo quy định được sửa đổi.