Bộ sưu tập các phím tắt thông dụng trên Microsoft Word

09/08/2015 |  Lượt xem: 6268
Microsoft Office nói chung và Microsoft Word nói riêng đã trở thành những công cụ không thể thiếu phục vụ nhu cầu học tập, làm việc, quản lý, điều hành. Microsoft Word còn được gọi là Winword, là công cụ phục vụ soạn thảo văn bản, cho phép người dùng làm việc với text, hình ảnh, đồ họa cùng nhiều hiệu ứng khác giúp công việc soạn thảo văn bản trở nên thuận tiện, dễ dàng và chuyên nghiệp. Trong quá trình sử dụng Word, có rất nhiều phím tắt khác nhau có thể hỗ trợ người dùng. Bài viết này sẽ tổng hợp toàn bộ các phím tắt trong Word.
 

Nhóm phím tắt Tạo mới, chỉnh sửa và lưu văn bản

Phím tắt

Chức năng

Ctrl + N

Tạo mới một tài liệu

Ctrl + O

Mở tài liệu

Ctrl + S

Lưu tài liệu

Ctrl + C

Sao chép văn bản

Ctrl + X

Cắt nội dung đang chọn

Ctrl + V

Dán văn bản

Ctrl + F

Bật hộp thoại tìm kiếm

Ctrl + H

Bật hộp thoại thay thế

Ctrl + P

Bật hộp thoại in ấn

Ctrl + Z

Hoàn trả tình trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh cuối cùng

Ctrl + Y

Phục hội hiện trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh Ctrl + Z

Ctrl + F4,
Ctrl + W,
Alt + F4

Đóng văn bản, đóng cửa sổ Ms Word

Nhóm phím tắt chọn văn bản hoặc 1 đối tượng

Phím tắt

Chức năng

Shift + --> (mũi tên sang phải)

Chọn một ký tự phía sau

Shift + <--  (Mũi tên sang trái)

Chọn một ký tự phía trước

Ctrl + Shift + -->

Chọn một từ phía sau

Ctrl + Shift + <--

Chọn một từ phía trước

Shift + (Mũi tên lên trên)

Chọn một hàng phía trên

Shift + (Mũi tên xuống dưới)

Chọn một hàng phía dưới

Ctrl + A

Chọn tất cả đối tượng, văn bản, slide tùy vị trí con trỏ đang đứng

Phím tắt xóa văn bản hoặc các đối tượng.

Phím tắt

Chức năng

Backspace

Xóa một ký tự phía trước.

Delete

Xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn

Ctrl + Backspace

Xóa một từ phía trước.

Ctrl + Delete

Xóa một từ phía sau.

Phím tắt di chuyển

Phím tắt

Chức năng

Ctrl + Mũi tên trái phải

Di chuyển giữa các chữ

Ctrl + Home

Về đầu văn bản

Ctrl + End

Về vị trí cuối cùng trong văn bản

Ctrl + Shift + Home

Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản.

Ctrl + Shift + End

Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản

Phím tắt định dạng

Phím tắt

Chức năng

Ctrl + B

Định dạng in đậm

Ctrl + D

Mở hộp thoại định dạng font chữ

Ctrl + I

Định dạng in nghiêng.

Ctrl + U

Định dạng gạch chân.

Ctrl + E

Canh giữa đoạn văn bản đang chọn

Ctrl + J

Canh đều đoạn văn bản đang chọn

Ctrl + L

Canh trái đoạnvăn bản đang chọn

Ctrl + R

Canh phải đoạn văn bản đang chọn

Ctrl + M

Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản

Ctrl + Shift + M

Xóa định dạng thụt đầu dòng

Ctrl + T

Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản

Ctrl + Shift + T

Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản

Ctrl + Q

Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản

Ctrl + Shift + C

Sao chép định dạng vùng dữ liệu đang có định dạng cần sao chép.

Ctrl + Shift + V

Dán định định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn.

 Nhóm phím tắt Menu & Toolbars

Phím tắt

Chức năng

Alt, F10

Mở menu lệnh

Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab

Thực hiên ngay khi thanh Menu được kích hoạt để chọn các thanh menu và thanh công cụ.

Tab, Shift + Tab

Chọn các tính năng kế tiếp trên thanh công cụ.

Enter

Mở lệnh đang chọn trên Menu hoặc Toolbar

Alt + Spacebar

Hiển thị Menu hệ thống

Home, End:  trong Menu con.

Chọn lệnh đầu tiên hoặc cuối cùng

Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới.

Phím tắt

Chức năng

Ctrl + Shift + =

Tạo chỉ số trên. Ví dụ: M

Ctrl + =

Tạo chỉ số dưới. Ví dụ HO

Làm việc với bảng biểu:

Phím tắt

Chức năng

Tab

Di chuyển tới và chọn nội dung của ô kế tiếp. Hoặc tạo 1 dòng mới nếu đang đứng ở ô cuối cùng của bảng

Shift + Tab

Di chuyển tới và chọn nội dung của ô liền kế trước nó

Nhấn giữ phím Shift + các phím mũi tên

Chọn nội dung của các ô

Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên

Mở rộng vùng chọn theo từng khối

Shift + F8

Giảm kích thước vùng chọn theo từng khối

Ctrl + 5 (khi đèn Num Lock tắt)

Chọn nội dung cho toàn bộ bảng

Alt + Home

Về ô đầu tiên của dòng hiện tại

Alt + End

Về ô cuối cùng của dòng hiện tại

Alt + Page up

Về ô đầu tiên của cột

Alt + Page down

Về ô cuối cùng của cột

Mũi tên lên

Lên trên một dòng

Mũi tên xuống

Xuống dưới một dòng

 

(Nguồn: Internet)

XEM THÊM