Bài 3: Kế toán vật tư hàng hóa

11/07/2014 |  Lượt xem: 22000

 

NGHIỆP VỤ THỰC HÀNH
Nghiệp vụ 3TSoft Fast Misa
25
30

Ngày 05/01 bảng kê hoàn ứng của bà Hoàng Thị Lan theo HĐ 00298, ký hiệu MH/2009K, ngày 05/01 của Công ty TNHH Lê Minh - Số 15 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân, Hà Nội, MST 0102868518 như sau:

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Khuôn đúc

20

Cái

350.000

7.000.000

Ống thép

30

Cái

220.000

6.600.000

Tiền vận chuyển
200.000

Tổng thành tiền

     

13.800.000

Thuế GTGT 10%
1.380.000

Tổng cộng

     

15.180.000

Ngày 04/02 nhập kho xăng và dầu của Công ty TNHH Thương mại Lê Hoàng, MST 2400388736, theo hóa đơn số 00483, ký hiệu KH/2009B, ngày 04/02, tiền hàng chưa thanh toán như sau:

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Dầu

1.500

Lít

12.000

18.000.000

Xăng

2.000

Lít

14.000

28.000.000

Tổng thành tiền
46.000.000

Thuế GTGT 10%
4.600.000

Tổng cộng

     

50.600.000

Ngày 05/02 nhập kho lô hàng của Công ty Cổ phần Thanh Nam, MST 3500550783, chưa trả tiền theo HĐ 00339, ký hiệu NM/2009Q, ngày 05/02 như sau:

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Nhôm thỏi

8.000

Kg

35.000

280.000.000

Hoá chất

300

Kg

62.000

18.600.000

Sơn màu

200

Hộp

85.000

17.000.000

Tổng thành tiền
315.600.000

Thuế GTGT 10%
31.560.000

Tổng cộng

     

347.160.000

Ngày 02/01/2010 nhập kho hàng Lyfaten chưa thanh toán tiền cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Pháp Việt, MST 4000414470, theo 0018310, KH/2009B ngày 01/01. Chi tiết như sau:

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Lyfaten

50

Hộp

60.000

3.000.000

Thuế GTGT 10%
300.000

Chi phí vận chuyển
100.000

Tổng cộng
3.400.000

Ngày 06/01/2010 nhập kho hàng Cefuxxin thanh toán ngay bằng tiền mặt cho Công ty TNHH SX TMDV Toàn Thịnh, MST 0304246502, số lượng 200 lọ, trị giá hàng Cefuxxin ghi trên HĐ 0023102, NG/2009K ngày 05/01.

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Cefuxxin

200

Lọ

15.000

3.000.000

Thuế GTGT 10%
300.000

Tổng cộng
3.300.000

31

Ngày 08/01/2010 xác định lô hàng nhập về không đảm bảo chất lượng nên xuất kho hàng Cefuxxin nhận lại bằng tiền mặt của công ty TNHH SX TMDV Toàn Thịnh, MST 0304246502 số lượng 50 lọ. Công ty xuất hóa đơn trả nhà cung cấp số HĐ 0087910, NK/2009B ngày 08/01.

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Cefuxxin

50

Lọ

15.000

750.000

Thuế GTGT 10%

 

 

 

75.000

Tổng cộng

 

 

 

825.000

Ngày 06/02 xác định thương lượng trả lại lô hàng của Công ty Cổ phần Thanh Nam, MST 3500550783. Công ty xuất hóa đơn trả nhà cung cấp số HĐ 0047916, NK/2009B ngày 06/02, giá trị trừ vào phần công nợ của nhà cung cấp.

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Nhôm thỏi

8.000

Kg

35.000

280.000.000

Hoá chất

300

Kg

62.000

18.600.000

Sơn màu

200

Cái

85.000

17.000.000

Tổng thành tiền

 

 

 

315.600.000

Thuế GTGT 10%

 

 

 

31.560.000

Tổng cộng

     

347.160.000

37 Ngày 06/01 xuất 20 bộ quần áo lao động và 10 bộ dụng cụ lao động phục vụ nhân viên bảo vệ.
Ngày 08/01 xuất kho 50 lít xăng cho xe ô tô tải phục vụ bán hàng.
38

Ngày 02/01 Xuất hàng gửi đại lý là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Lan - Số 7/16 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN, MST 0305647754 với số hàng là 1,000 kg nhôm màu.

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Nhôm màu

1.000

Kg

 

 

Tổng cộng

       
15
17
40
44

Ngày 12/01 xuất kho thành phẩm bán hàng công nợ cho Công ty TNHH Thương mại Thái An, MST 0303428820, theo HĐ 00101, ký hiệu HQ/2009B, ngày 12/01 như sau:

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Nhôm trắng

2.000

Kg

80.000

160.000.000

Thuế GTGT 10%
16.000.000

Tổng cộng

     

176.000.000

Ngày 12/01 xuất bán cho Công ty TNHH Phát triển Việt Nam, MST 0302431595, chưa thanh toán theo HĐ 00125, ký hiệu HJ/2009K, ngày 12/01 như sau:

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Nhôm trắng

500

Kg

75.000

37.500.000

Nhôm màu

900

Kg

85.000

76.500.000

Tổng thành tiền

     

114.000.000

Thuế GTGT 10%

 

 

 

11.400.000

Tổng cộng

     

125.400.000

Chi phí vận chuyển cho việc bán hàng chưa thanh toán là 1.650.000đ, trong đó thuế GTGT 10%, HĐ 00796, ký hiệu KH/2009J, ngày 12/01 của Công ty TNHH Vận tải Hoàng Hà - Số 9/45 Hoàng Cầu, Hà Nội, MST 4200599275.

Ngày 07/01/2010 xuất bán hàng công nợ Cefuxxin cho Nhà thuốc Gia Phương, MST 0102543238 theo HĐ 0090103, KQ/2009N ngày 07/01/2010, số lượng 50Lọ, giá bán thể hiện HĐ:

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Cefuxxin

50

Lọ

20.000

1.000.000

Thuế GTGT 10%

 

 

 

100.000

Tổng cộng

 

 

 

1.100.000

Ngày 07/01/2010 xuất bán hàng Lyfaten cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Đất Việt, MST 0303758956, theo HĐ 0090102, KQ/2009N ngày 07/01/2010, số lượng 25 hộp, giá bán thể hiện HĐ. Tiền hàng đã được thanh toán bằng tiền mặt.

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Lyfaten

25

Hộp

65.000

1.625.000

Thuế GTGT 10%

 

 

 

162.500

Tổng cộng

 

 

 

1.787.500

Ngày 09/01 nhận được thông báo của đại lý là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Lan - Số 7/16 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN, MST 0305647754 đã bán được 800 kg nhôm màu và được hưởng hoa hồng 3% trên doanh thu chưa thuế như sau:

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Nhôm màu

800

Kg

80.000

64.000.000

Thuế GTGT 10%

 

 

 

6.400.000

Tổng cộng

     

70.400.000

Đại lý xuất hóa đơn hoa hồng số 00125 cho Công ty, ký hiệu HN/2009V, ngày 09/01 đại lý trừ luôn tiền hoa hồng và nhận nợ số tiền hàng đã bán còn lại.

14
16
41
45

Ngày 20/01/2010 nhập lại kho thành phẩm và ghi nhận giảm trừ công nợ cho Công ty TNHH Thương mại Thái An, MST 0303428820, theo HĐ 0045875, ký hiệu HM/2009B, ngày 20/01 như sau:

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Nhôm trắng

500

Kg

80.000

40.000.000

Thuế GTGT 10%

 

 

 

4.000.000

Tổng cộng

     

44.000.000

Ngày 21/01/2010 nhận lại hàng do Công ty Cổ phần Dược phẩm Đất Việt trả lại theo HĐ 0030102, KQ/2009N ngày 21/01/2010. Tiền hàng đã được thanh toán bằng tiền mặt.

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Lyfaten

10

Hộp

65.000

650.000

Thuế GTGT 10%

 

 

 

65.000

Tổng cộng

 

 

 

715.000

39

Ngày 12/01 nhận lại hàng ký gửi đại lý là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Lan - Số 7/16 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN, MST 0305647754 với số hàng là 200Kg nhôm màu.

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Nhôm màu

200

Kg

 

 

Tổng cộng

       
36

Ngày 15/01 Xuất kho Ống thép để chữa lại hê thống mái che nhà xe.

Nội dung

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền

Ống thép

10

Cái

 

 

Tổng cộng