Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong EXCEL

13/08/2015 |  Lượt xem: 17797

Cùng với hàm VLOOKUP thì hàm HLOOKUP là hàm tìm kiếm khá phổ biến và được áp dụng nhiều trong công tác kế toán. Tuy vậy, không phải ai cũng biết cách sử dụng. Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel một cách chi tiết và trực quan nhất.

Cách sử dụng hàm Hlookup trong Excel của các phiên bản 2007, 2010 và 2013 là tương tự nhau. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm tìm kiếm này.

1. Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel

HLOOKUP dùng để tìm kiếm thông tin theo hàng trong bảng dữ liệu dựa theo điều kiện tìm kiếm cho trước.

2. Cú pháp hàm HLOOKUP

HLOOKUP( lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

·         lookup_value: giá trị cần tìm kiếm, nằm ở hàng đầu tiên của vùng dữ liệu được cung cấp.

·         table_array: vùng hoặc bảng dữ liệu có chứa dữ liệu được tìm kiếm và có chứa giá trị trả lại.

·         row_index_num: số thứ tự dòng chứa giá trị muốn tìm kiếm, giá trị tương ứng sẽ được trả lại từ dòng này.

·         [range_lookup]: không bắt buộc, một tùy chọn lập luận logic, bạn có thể để TRUE hoặc FALSE với ý nghĩa như sau:

TRUE:     Nếu hàm không thể tìm thấy giá trị đã đưa thì sử dụng giá trị gần nhất với giá trị đã đưa. Lưu ý, nếu [range_lookup] được thiết lập TRUE thì hàng đầu của table_array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

FALSE:    Nếu hàm không thể tìm thấy chính xác giá trị tìm thấy đã đưa thì trả về kết quả lỗi.

 3. Ví dụ về cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel

Chúng ta có bảng sau:

Cách sử dụng hàm Hlookup trong Excel của các phiên bản 2007, 2010 và 2013 là tương tự nhau. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm tìm kiếm này. 

Yêu cầu đặt ra là dựa vào Loại dò tìm trên bảng xếp loại để lấy giá trị cột "Phụ cấp" tương ứng.

Vì dữ liệu Loại và Phụ cấp nằm ở hàng ngang nên ta sẽ phải áp dụng hàm HLOOKUP để có thể lấy được giá trị cột Phụ cấp tương ứng.

Bạn sử dụng công thức như sau:

·         Tại ô F6:      =HLOOKUP(D6,$C$2:$G$3,2,0).

Trong đó:

D6:                  Là giá trị cần tìm của hàm HLOOKUP()

$C$2:$F$3:    Là bảng tìm kiếm

2:                     Là dòng số 2 trong bảng tìm kiếm đã chọn

0:                     Là cách tìm kiếm chính xác. Giá trị tìm kiếm giống với dữ liệu dòng đầu tiên trong bảng tìm kiếm

·         Tại ô F7:      =HLOOKUP(D7,$C$2:$G$3,2,0)

·         Tại ô F8:      =HLOOKUP(D8,$C$2:$G$3,2,0)

·         Tại ô F9:      =HLOOKUP(D9,$C$2:$G$3,2,0)

·         Tại ô F10:    =HLOOKUP(D10,$C$2:$G$3,2,0)

·         Tại ô F11:    =HLOOKUP(D11,$C$2:$G$3,2,0)

Hoặc bạn cũng có thể sao chép công thức tại ô F6 và kéo xuống các ô còn lại. Ta thu được kết quả như sau:

Như vậy thì cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel giống với cách sử dụng hàm VLOOKUP. Nếu bảng dữ liệu bố trí ở dạng cột thì bạn sử dụng hàm VLOOKUP còn nếu bảng dữ liệu bố trí ở dạng hàng thì bạn sử dụng hàm HLOOKUP.

(Nguồn: Internet)
XEM THÊM
 
Phần mềm kế toán 3TSoft cho phép đăng ký sử dụng miễn phí, bản quyền doanh nghiệp giá rẻ chỉ từ 2.000.000 VND. Phần mềm kế toán 3TSoft rất dễ sử dụngtiện íchthông dụng và thân thiện với người dùng. Download phần mềm kế toán miễn phí 3TSoft tại đây