KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN THUẾ

12/01/2016 |  Lượt xem: 8200

Kinh nghiệm làm sổ sách và báo cáo thuế tại nhà (Phần 1) | Những lưu ý chung

Kinh nghiệm làm sổ sách và báo cáo thuế tại nhà (Phần 2) | Những từ khai và thời hạn nộp BCT

Kinh nghiệm làm sổ sách và báo cáo thuế tại nhà (Phần 3) | Khai thuế môn bài

Kinh nghiệm làm sổ sách và báo cáo thuế tại nhà (Phần 4) | Tài khoản Ngân hàng và Mẫu 08/MST

Kinh nghiệm làm sổ sách và báo cáo thuế tại nhà (Phần 5) | Đăng ký khai trình lao động và BHXH 

Kinh nghiệm làm sổ sách và báo cáo thuế tại nhà (Phần 6) | Thông báo phát hành hóa đơn

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 1) | Tổng quan

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 2) 

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 3) | Thời gian xuất hóa đơn công trình

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 4) | Lập hóa đơn GTGT

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 5) | Kê khai thuế vãng lai, ngoại tỉnh

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 6) | Mức phạt thuế GTGT

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 7) | Tính và khấu trừ thuế với lao động thời vụ

Kinh nghiệm làm kế toán thuế cho người mới đi làm

Kinh nghiệm làm kế toán kho

Một số cảnh báo và tư vấn doanh nghiệp để kiện toàn, tối ưu công tác kế toán đối với nghiệp kế toán vật tư - hàng hóa (Quá trình mua hàng và bán hàng)