Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp | Kê khai thuế cho công trình vãng lai, ngoại tỉnh (Phần 5)

08/10/2015 |  Lượt xem: 6675

Kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh như thế nào? Bài viết này Phần mềm kế toán 3TSoft xin hướng dẫn cách kê khai thuế cho công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. 

 

KẾ KHAI THUẾ CHO CÔNG TRÌNH XÂY LẮP, BÁN HÀNG VÃNG LAI NGOẠI TỈNH

 

1.  Những trường hợp phải kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

VD: Công ty A có trụ sở tại Hà Nội, ký hợp đồng với Công ty C để thực hiện công trình được xây dựng (trong đó có bao gồm cả hoạt động khảo sát, thiết kế) tại Sơn La mà Công ty C là chủ đầu tư thì Công ty A thực hiện khai thuế GTGT xây dựng vãng lai đối với hợp đồng này tại Sơn La.

VD: Công ty A có trụ sở tại Hà Nội mua 10 căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Công ty A bán lại các căn nhà này và thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng thì phải thực hiện kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo tỷ lệ % doanh thu với cơ quan thuế tại thành phố Hồ Chí Minh.

2.  Trình tự hồ sơ kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

a.  Thuế suất tạm tính theo tỷ lệ

-  Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% thì chịu 2%.

-  Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% thì chịu 1%.

b.  Hồ sơ khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

-  Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 05/GTGT.

-  Hồ sơ kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh được kê khai theo từng lần phát sinh doanh thu. (Nếu trong 1 tháng có phát sinh nhiều lần thì đăng ký với với cơ quan thuế nộp theo tháng).

c.  Trình tự kê khai

-  Bước 1: Kê khai tại nơi xây dựng, xây lắp

+  Khi xuất hóa đơn (phát sinh doanh thu) bạn phải kê khai thuế.

Chú ý: Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

+  Đăng nhập vào phần mềm HTKK à Tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh (05/GTGT).

+  Nộp tờ khai Tờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT tại cơ quan thuế nơi có hoạt động xây dựng, xây lắp,…

+  Nộp tiền thuế theo tỷ lệ 1% hoặc 2%/doanh thu vào kho bạc nhà nước nơi có hoạt động xây dựng, xây lắp,… (Nộp xong sẽ được cấp cho 1 chứng từ khấu trừ thuế).

-  Bước 2: Kê khai tại trụ sở chính

Sau khi nhận được chứng từ khấu trừ thuế từ địa phương nơi xây dựng, xây lắp,… Các bạn kê khai thuế GTGT tại trụ sở chính, cụ thể như sau:

+ Đăng nhập vào phần mềm HTKK à Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) à Kèm theo: PL 01-5/GTGT (Các bạn nhập số tiền thuế đã nộp theo chứng từ khấu trừ thuế vào đây) à Sau đó ấn “Ghi”

+  Phần mềm sẽ tự động cập nhật số tiền thuế đó (được khấu trừ) vào chỉ tiêu số [39] "Số thuế đã nộp vãng lai ngoại tỉnh" trên Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT).
Lưu ý: Phải lưu giữ chứng từ khấu trừ để chứng minh nhé.

Để tìm hiểu rõ hơn các bạn có thể thêm tại điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC và Công văn 6789/BTC-TCT ngày 29/05/2013 của Bộ tài chính.

 

PHẦN MỀM KẾ TOÁN MIỄN PHÍ 3TSOFT

DOWNLOAD | BẢNG GIÁ

Xem thêm:

Kế toán công trình, hợp đồng xây lắp với phần mềm 3TSoft

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 1)

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 2)

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 3)

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 4)

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 6)

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 7)

Video hướng dẫn cài đặt

Video hướng dẫn sử dụng