Kinh nghiệm làm sổ sách kế toán và báo cáo thuế tại nhà (Phần 3)

10/08/2015 |  Lượt xem: 5960

KHAI THUẾ MÔN BÀI

BẬC THUẾ

 • Căn cứ vào Vốn điều lệ đăng ký trên Giấy ĐKKD kế toán xác định bậc thuế cho công ty mình:

Bậc thuế môn bài

Vốn đăng ký KD

Mức thuế môn bài/ năm

Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

Bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

 • Đối với Công ty mới thành lập:

-   Thành lập trong 06 tháng đầu năm (từ 01/01 đến 30/06): Chịu toàn bộ mức thuế môn bài/ năm

-   Thành lập trong 06 tháng cuối năm (từ 01/07 đến 31/12): Chịu 50% mức thuế môn bài của cả năm

 • Các Cơ sở, Cửa hàng, Chi nhánh nếu không có Giấy ĐKKD hoặc trên Giấy ĐKKD không ghi vốn điều lệ thì nộp thuế môn bài theo mức: 1.000.000 đồng/ năm (Kho chứa hàng không phải kê khai và nộp thuế Môn Bài)
 • Các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 2.000.000 đồng/năm.

 • Các doanh nghiệp thành viên nêu trên nếu có các chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã và các điểm kinh doanh khác nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 1.000.000 đồng/năm.

THỜI HẠN KHAI THUẾ MÔN BÀI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì khai thuế môn bài là loại khai thuế một lần để nộp cho hàng năm, cụ thể như sau:

 • Người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.
 • Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh thì khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Khi có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

NƠI NỘP TỜ KHAI THUẾ

 • Cục/ Chi cục thuế quản lý công ty.
 • Nộp xong tờ khai thuế, kế toán hạch toán Nợ TK6425/ Có TK 3338

THỜI HẠN NỘP THUẾ MÔN BÀI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

 Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/1 của năm phát sinh nghĩa vụ thuế.

 • Trường hợp Người nộp thuế mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC MIỄN, GIẢM THUẾ MÔN BÀI?

Theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính; Công văn số 5095/TCT-CS ngày 17/11/2014 và Công văn số 5202/TCT-CS ngày 21/11/2014 của Tổng cục Thuế thì:

 • Tạm thời miễn thuế Môn bài đối với:
 1. Hộ sản xuất muối; điểm bưu điện văn hoá xã; các loại báo (báo in, báo nói, báo hình) theo công văn số 237/CP-KTTH ngày 25/3/1998 của Chính phủ về việc thuế đối với báo chí.
 2. Tổ dịch vụ và cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh trực thuộc Hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 • Tạm thời giảm 50% mức thuế Môn bài đối với các quỹ tín dụng nhân dân xã; các HTX chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu ...của HTX và của Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.
 • Miễn thuế môn bài năm 2015 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá theo quy định tại khoản 3, Điều 4 Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính.

TẠI SAO CÓ TRƯỜNG HỢP NỘP THUẾ MÔN BÀI CẢ NĂM, CÓ TRƯỜNG HỢP NỘP NỬA NĂM?

 • Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm. Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch; cơ sở mới ra kinh doanh  nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế. 
 • Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.
Nơi nộp thuế: Kho bạc Nhà nước địa phương nơi công ty đóng trụ sở hoặc ngân hàng liên kết chuyên thu, Nộp thuế điện tử,... (Hạch toán sau khi nộp thuế môn bài: Nợ TK 3338/ Có 1111, 1121)

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về thuế Môn bài bao gồm:

 1. Nghị định của chính phủ số 75/2002/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2002 Về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.
 2. Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2008 của Chính phủ.
 3. Thông tư  số 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ tài chính.
 4. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn về quản lý thuế.

(Nguồn: Internet)

XEM THÊM
         Phần 1: Những lưu ý chung
         Phần 3: Khai thuế môn bài
         Phần 4: Tài khoản ngân hàng và mẫu 08/MST