Kinh nghiệm làm sổ sách kế toán và báo cáo thuế tại nhà (Phần 6)

10/08/2015 |  Lượt xem: 5443

Phần mềm kế toán 3TSoft trân trọng gửi tới bạn đọc tiếp phần 6 theo chủ đề kinh nghiệm làm sổ sách kế toán thuế tại nhà

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

Ở Phần 6 này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn.

 

Đề nghị xác nhận trước khi đặt in hóa đơn:

Theo Nghị Định 04/NĐ-CP ban hành ngày 17/01/2014. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 của Nghị Định 51/NĐ-CP về hóa đơn đặt in như sau:

 •  Tổ chức có hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có mã số thuế được đặt in hóa đơn để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 6 Nghị định này.
 • Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

 • Kể từ ngày 01/01/2015 theo công văn số 767/TCT-CS giới thiệu nội dung của thông tư 26/2015/TT-BTC: Điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC, mục 4, sửa đổi khổ cuối điểm b Khoản 1  điều 8 bổ sung hướng dẫn sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì tổ chức sẽ được đặt in hoặc tự in hóa đơn

Chi cục thuế quản lý kiểm tra trụ sở:

Sau khi kiểm tra trụ sở hợp pháp và doanh nghiệp có hoạt động tại trụ sở, Chi cục thuế sẽ ra Biên bản đã kiểm tra trụ sở hoặc Xác nhận đã kiểm tra trụ sở, cho phép doanh nghiệp được phép đặt in hóa đơn, DN cần chuẩn bị:

 • Có biển hiệu doanh nghiệp tại trụ sở chính
 • Có văn bản xác nhận quyền sử dụng địa chỉ của trụ sở chính của công ty là hợp pháp (HĐ thuê nhà, HĐ mượn nhà, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên giám đốc công ty)
 • Giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký dấu tròn, mẫu dấu
 • Có bàn ghế sổ sách, chứng từ chứng minh công ty hoạt động
 • Có hợp dồng mua bán hoặc cung cấp dịch vụ chứng từ công ty có nhu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng.
 Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn:
 • Thông báo phát hành hóa đơn mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC
 • Hóa đơn mẫu (Hóa đơn mẫu là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên hóa đơn thông báo phát hành, có số hóa đơn là một dãy gồm 7 chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn)
 • Hợp đồng in.
 • Biên bản kiểm tra chất lượng in.
 • Biên bản hủy bản kẽm
 • Biên bản thanh lý hợp đồng

Thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn:

 • Tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hoặc thực hiện lập Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC) trên phần mềm hỗ trợ HTKK.
 • Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫuphải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.
 • Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Nội dung thông báo phát hành hóa đơn:

 • Tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn) ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…), ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đâị diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.
 • Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in)
 • Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và CQT lý trực tiếp, nếu doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thìthực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Mẫu số 3.13 Phụ lục 3).
 • Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi CQT quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn mới.

Lưu ý: nhà in phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực và được niêm yết trên trang của Tổng cục thuế.

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cần đọc thêm:

 1. Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014
 2. Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015

(Nguồn: Internet)

XEM THÊM
         Phần 1: Những lưu ý chung
         Phần 3: Khai thuế môn bài
         Phần 4: Tài khoản ngân hàng và mẫu 08/MST
         Phần 5: Đăng ký khai trình lao động vào bảo hiểm xã hội lần đầu
         Phần 6: Thông báo phát hành hóa đơn
 
Phần mềm kế toán 3TSoft cho phép đăng ký sử dụng miễn phí, bản quyền doanh nghiệp giá rẻ chỉ từ 2.000.000 VND. Phần mềm kế toán 3TSoft rất dễ sử dụngtiện íchthông dụng và thân thiện với người dùng. Download phần mềm kế toán miễn phí 3TSoft tại đây