Kinh nghiệm làm sổ sách kế toán và báo cáo thuế tại nhà (Phần 4)

10/08/2015 |  Lượt xem: 5505

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VÀ MẪU 08/MST

Ở Phần 4 này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn kế toán mới vào nghề và các bạn đang làm kế toán biết rõ hơn việc tại sao phải đăng kí tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế? Hướng dẫn cách làm một mẫu đăng ký tài khoản ngân hàng và các mẫu đăng ký thay đổi thông tin khác cho cơ quan thuế.

VÌ SAO PHẢI ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VỚI CƠ QUAN THUẾ?

Về thuế GTGT:

Theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC tại điều 15 khoản 1 và khoản 2 có quy định điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào là trước hết phải có hóa đơn giá trị GTGT hợp pháp đối với các hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh hay các chứng từ, giấy nộp tiền thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc các trường hợp khác. Ngoài ra tại khoản 2 điều 15 “Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”

  • Trước hết ta phải hiểu là chứng từ thanh toán qua ngân hàng là loại chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (2 tài khoản bên mua và bên bán phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán hiện thời phù hợp với quy định của pháp luật. Ngoài ra các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác như séc, ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức khác theo quy định bao gồm luôn cả trường hợp tài khoản của bên mua sang tài khoản cá nhân của chủ doanh doanh nghiệp bên bán hoặc tài khoản cá nhân của chủ doanh nghiệp bên mua thanh toán sang tài khoản của công ty bên bán với điều kiện các tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế.
  • Thông tư 219 này được ban hành nhằm cho cơ quan thuế có thể quản lý hoạt động của các doanh nghiệp qua đó nhằm làm giảm thiểu các khả năng vi phạm pháp luật => qua quy định này nếu một doanh nghiệp có một khoản mua vào có giá trị trên 20 triệu mà không thanh toán qua ngân hàng thì việc khoản thuế GTGT đó sẽ bị loại bỏ ra.

Về thuế TNDN

Nếu như trước đó tại thông tư 123/2012/TT-BTC việc một khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế chỉ bao gồm 2 điều kiện là khoản chi phát sinh có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh và phải có hóa đơn chứng từ đầy đủ hợp pháp. Thì tại điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC có bổ sung thêm 1 điều kiện “Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

  • Theo hướng dẫn tại Thông tư 78 này thì nếu doanh nghiệp vi phạm điểm mới này thì khoản chi phí này sẽ bị loại bỏ ra khỏi khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Về luật quản lý thuế

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế, tại điều 9 có quy định “Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).”

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ THEO CHI CỤC THUẾ

Mẫu sử dụng 08-MST được đính kèm với Thông tư 156/2013/TT-BTC (mẫu này ví dụ về việc đăng kí với cơ quan thuế về tài khoản mới và đóng một tài khoản khác, và thay đổi kế toán trưởng)

Ngoài ra tại mẫu 08-MST doanh nghiệp có thể dùng để đăng ký các thông tin khi có sự thay đổi như: Địa chỉ trụ sở, Địa chỉ nhận thông báo thuế, Ngành nghề kinh doanh chính, Vốn điều lệ….

Các văn bản quy phạm pháp luật:

  1. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn về quản lý thuế.
  2. Thông tư 78/2014/TT-BTC, Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
  3.  Thông tư 219/2013/TT-BTC, Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

 

(Nguồn: Internet)

XEM THÊM
         Phần 1: Những lưu ý chung
         Phần 3: Khai thuế môn bài
         Phần 4: Tài khoản ngân hàng và mẫu 08/MST