3TSoft - Định dạng số sau dấu phẩy

10/07/2015 |  Lượt xem: 7421
Như các bạn đã biết, mỗi loại giá trị trên máy tính đều có định dạng cụ thể, có những giá trị không cần số sau dấu phẩy, có những giá trị lại cần 1-2-3 hoặc thậm chí là nhiều hơn nữa. Ví dụ:
 
Nội dung Định dạng Ghi chú
Tiền Việt Nam 0 Không có số sau dấu thập phân
Tiền USD 2 Hai số sau dấu thập phân
Đơn giá 2-3 Hai hoặc ba số sau dấu thập phân
Số lượng 0-1-2-3-.... 0 hoặc 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc ... sau dấu thập phân
Định mức sản phẩm 0-1-2-3-.... 0 hoặc 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc ... sau dấu thập phân
 
Nhưng những giá trị này đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp lại khác nhau, do đó, Phần mềm kế toán 3TSoft cho phép người sử dụng khai báo các tham số này, có những tham số sẽ tác động tới toàn bộ hệ thống, và một số tham số sẽ tác động theo người sử dụng. Cụ thể:
 
STT Nội dung Phạm vi tác động
1 Số lượng Người sử dụng
2 Số lượng định mức Người sử dụng
3 Hệ số vật tư Người sử dụng
4 Tỷ giá Hệ thống
5 Đơn giá đồng tiền phát sinh Hệ thống
6 Đơn giá đồng tiền hạch toán Hệ thống
7 Thành tiền đồng tiền phát sinh Hệ thống
8 Thành tiền đồng tiền hạch toán Hệ thống
9 Phần trăm Hệ thống
 
Muốn khai báo những nội dung này trong Phần mềm kế toán 3TSoft, các bạn làm như sau:
  • Chọn menu Hệ thống
  • Chọn menu Khai báo tham số hệ thống
  • Chọn Phần III (xem hình)
 
 Xem video hướng dẫn
 
Xem thêm: