3TSoft - Khai báo định mức sản phẩm

13/07/2015 |  Lượt xem: 11405

Kính chào Quý khách hàng,

Định mức là quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy móc thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng nào đó. Việc xây dựng định mức trong doanh nghiệp sản xuất  là rất quan trọng.

Chi phí định mức có ý nghĩa:

 • Là cơ sở để doanh nghiệp lập dự toán hoạt động vì muốn lập dự toán chi phí nguyên vật liệu phải có định mức nguyên vật liệu, chi phí nhân công phải có định mức số giờ công.
 • Giúp cho các nhà quản lý kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vì chi phí định mức là tiểu chuẩn, cơ sở để đánh giá.
 • Góp phần thông tin kịp thời cho các nhà quản lý ra quyết định hàng ngày như định giá bán sản phẩm, chấp nhận hay từ chối một đơn đặt hàng, phân tích khả năng sinh lời.
 • Gắn liền trách nhiệm của công nhân đối với việc sử dụng nguyên vật liệu sao chi tiết kiệm.
Trong phần mềm kế toán 3TSoft, khách hàng có thể áp dụng khai báo định mức lượng và định mức tiền cho sản xuất sản phẩm và công trình. Việc khai báo định mức sau đó có thể dùng để quản lý các vấn đề như:
 • Xuất nguyên vật liệu theo định mức đã khai báo.
 • Phân bổ chi phí theo định mức
 • So sánh chi phí giá thành thực tế với định mức.
Sau đây, 3TSoft xin hướng dẫn cách thức khai báo định mức trong Phần mềm kế toán 3TSoft.
Ví dụ: Có bảng định mức sản xuất sản phẩm - Áo sơ mi Xanh 101 size M như sau:
Nguyên vật liệu ĐVT Số lượng
Vải xanh 101 m 1,1
Cúc hạt 4 lỗ Hạt 7,0
Chỉ cuộn 2m Cuộn 2,0
 
I.CHI TIẾT CÁCH KHAI BÁO
Bước 01: Chọn năm sản xuất muốn khai báo định mức.
 • Nhấn chuột vào biểu tượng năm góc trên cùng bên phải giao diện phần mềm.
 • Chọn năm sản xuất muốn khai báo định mức.
 
Bước 02: Đến mã sản phẩm cần khai báo định mức trong Danh mục sản phẩm công trình.
 • Vào Danh mục đến Danh mục sản phẩm công trình.
 • Đặt chuột tại mã sản phẩm muốn khai báo định mức nhấn ENTER
 • Hiện bảng khai báo thông tin định mức sản xuất sản phẩm. 
 
Bước 03: Khai báo dữ liệu định mức.
 • Tại bảng khai báo định mức nhấn F2 để khai báo dữ liệu chi phí định mức đầu tiên.

Thông tin khai báo như sau:

Thông tin

Diễn giải

Sản phẩm/công trình

Là mã của sản phẩm, công trình đang muốn khai báo định mức.

Loại định mức

L-Định mức lượng. Thường áp dụng khai báo số lượng định mức nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm.
T-Định mức tiền. Thường áp dụng khái báo giá trị chi phí định mức để sản xuất sản phẩm như chi phí nhân công, chi phí gia công,...

Nhóm định mức

Tham số có ý nghĩa khi áp dụn định mức lượng.
V-Định mức theo vật tư. Chi tiết từng loại nguyên vật liệu trong định mức sản xuất sản phẩm.
N-Định mức theo nhóm định mức. Áp dụng khi có một nhóm nguyên vật liệu có định mức lượng giống nhau có thể thay thế lẫn nhau trong quá trình sản xuất sản phẩm.

Mã định mức

Nếu khai báo định mức lượng theo vật tư thì mã định mức chính là mã vật tư nguyên vật liệu lấy từ Danh mục vật tư hàng hóa.

Nếu khai báo định mức lượng theo nhóm định mức thì mã định mức lấy từ Danh mục nhóm định mức. Các vật tư thuộc nhóm định mức nào được khai báo trong Danh mục vật tư hàng hóa tương ứng với từng mã vật tư.

Nếu khai báo định mức tiền thì mã định mức là mã yếu tố chi phí lấy từ Danh mục yếu tố chi phí. Ví dụ 001 - Chi phí nguyên vật liệu, 002 - Chi phí nhân công,...

Số lượng sản phẩm

Là số lượng sản phẩm mà người sử dụng đang muốn xây dựng định mức. Không bắt buộc phải là 1, có thể nhân lên theo hệ số với giá trị định mức muốn khai báo. Ví dụ khai báo định mức để sản xuất 1 sản phẩm, 10 sản phẩm, 100 sản phẩm,...tương ứng điền 1 hoặc 10 hoặc 100,...

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 12

Định mức được quản lý từng tháng, từng năm. Nếu các tháng giống nhau chỉ cần nhập tháng 01 nhấn ENTER các tháng khác sẽ tự động lấy như tháng 01.

Đơn giá

Là đơn giá của vật tư, được sử dụng trong trường hợp khai báo dự toán công trình

Thành tiền

Là giá trị của vật tư, được sử dụng trong trường hợp khai báo dự toán công trình

 • Khai báo xong định mức 1 nguyên vật liệu (hoặc chi phí) nhấn LƯU (Ctrl + Enter) và F2 thêm mới tiếp tục với các mã Nguyên vật liệu và chi phí khác hình thành lên cùng 1 mã sản phẩm. 
 • Hoàn thiện khai báo đủ định mức hình thành sản phẩm kết quả tại Bảng định mức sản phẩm như sau;

 II.CHỨC NĂNG KHÁC

 1. Sao chép định mức.

Áp dụng sao chép định mức từ sản phẩm này sang sản phẩm khác hoặc từ năm này sang năm khác.

Cách thức hiện như sau:

Bước 01: Vào Danh mục sản phẩm công trình.

 • Vào Danh mục đến Danh mục sản phẩm công trình.

Bước 02: Thực hiện sao chép

 • Nhấn phím tắt F10 hiện bảng sao chép định mức
 • Điền thông tin

Phương thức
Lấy phần thiếu: Chỉ lấy thêm phần dữ liệu định mức mà bên nhận định mức chưa có.
Lấy toàn bộ: Lấy nguyên định mức từ bên sao chép sang.
Năm Sao chép từ năm có định mức sang năm không có định mức 
Công đoạn Nếu chỉ muốn lấy định mức của các sản phẩm thuộc 1 công đoạn cụ thể thì khai báo định mức từ công đoạn nào sang công đoạn nào. Không có công đoạn hoặc không cụ thể cộng đoạn thì bỏ trống.
Sản phẩm Muốn lấy định mức của sản phẩm nào sang sản phẩm nào. Nếu bỏ trống có nghĩa sao chép tất cả các sản phẩm.

 

2. Cập nhật định mức từ excel

Trường hợp khách hàng khai báo định mức của nhiều sản phẩm và các sản phẩm có nhiều yếu tố cần khai báo trong định mức có thể sử dụng fiel excel để thao tác nhập liệu nhanh.

Chi tiết tham khảo tại chức năng cập nhật excel. Tại đây.

Xem video hướng dẫn tại đây:

Xem thêm: