3TSoft - Hướng dẫn nhập liệu phiếu nhập xuất thẳng

14/05/2020 |  Lượt xem: 2971
 
Khi chúng ta nhập mua vật tư hàng hóa không phải lúc nào chúng ta cũng nhập và cho vào trong kho. Trong nhiều trường hợp khi mà bạn nhập vật tư hàng hóa, nguyên vật liệu rồi xuất chuyển thẳng cho công các công trình hoặc trong nhiều trường hợp bạn có thể xuất đi sản xuất sản phẩm mà không qua kho thì bạn sẽ nhập vào Phiếu nhập xuất thẳng trong phần mềm kế toán 3TSoft.
  
Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhập liệu phiếu nhập xuất thẳng trong 3TSoft:
 
Bước 1:  Tại Phân hệ Kế toán công trình --> Chọn Phiếu nhập xuất thẳng --> Ấn F2  để thêm mới.
 
 Bước 2: Các bạn điền đầy đủ thông tin vào chứng từ sau đó ấn Ctrl+Enter để lưu lại 
 Trong trường hợp này, ô mã nhập xuất đang chọn 331TN, tức là bạn mua vật tư, hàng hóa và ghi nhận công nợ, sau một khoảng thời gian thì mới thanh toán:
 
Tại dòng vật tư bạn ấn F4 để sửa lại định khoản của tài khoản vật tư, vì Vật tư hàng hóa của bạn mua về mà không nhập kho, bạn có thể đưa vào tài khoản chi phí:
 
 - Sau khi lưu chứng từ, nếu có phát sinh thuế GTGT, các bạn muốn kê khai thuế bạn có thể ấn vào nút VAT để kê khai (hoặc ấn Ctrl+Q).
 
-  Ấn vào nút VAT sau đó ấn F2 để thêm mới --> sau đó Lưu lại.
 
Trong trường hợp bạn mua vật tư, hàng hóa về bạn thanh toán luôn cho nhà cung cấp vật tư, hàng hóa, bạn sẽ sử dụng mã nhập xuất là 111M hoặc 112M, khi đó phần mềm sẽ tạo chứng từ kế toán kèm theo (Phiếu chi/Báo nợ), và phiếu nhập xuất thẳng không định khoản sổ cái: 
 
 -Tạo chứng từ Phiếu chi tiền mặt
 
 - Khai báo VAT tại Phiếu chi tiền mặt
 
 Chúc Quí Khách Hàng Thành Công!