3TSoft - Hướng dẫn nhập liệu phiếu chuyển thành phẩm.

21/05/2020 |  Lượt xem: 3910

Kính chào quý khách hàng!

Chứng từ Chuyển thành phẩm được sử dụng để ghi nhận sản phẩm hoàn thành của công đoạn trước và chuyển thành nguyên vật liệu cho công đoạn sau” trong phần mềm kế toán 3TSoft. Chứng từ này chỉ dùng khi đơn vị sử dụng nhiều công đoạn sản xuất nối tiếp nhau trong doanh nghiệp.

 

 

Thông tin

Diễn giải

Ngày lập phiếu

Là ngày ghi nhận chứng từ vào chương trình

Ngày chứng từ

Là ngày phát sinh thực tế của chứng từ

Số

Là số của chứng từ đang thực hiện

Người yêu cầu

Là người đưa ra yêu cầu thực hiện Chứng từ chuyển thành phẩm này. Người yêu cầu được chọn trong danh mục đối tượng.

Người nhận

Là người nhận yêu cầu thực hiện Chứng từ chuyển thành phẩm này. Người thực hiện được chọn trong danh mục đối tượng.

Bộ phận

Là mã của bộ phận liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Bộ phận được chọn trong danh mục bộ phận. Nếu không quản lý phát sinh theo bộ phận thì có thể để trống.

Hợp đồng

Là mã của hợp đồng liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Hợp đồng được chọn trong danh mục hợp đồng. Nếu không quản lý phát sinh theo hợp đồng thì có thể để trống.

Diễn giải (VN)

Là nội dung của chứng từ đang thực hiện

Mã vật tư

Là mã thành phẩm hoàn thành

Tên vật tư, đơn vị tính

Là tên thành phẩm và đơn vị tính tương ứng của mã thành phẩm đang thực hiện.

Sản phẩm

Là mã sản phẩm hoặc công đoạn sản xuất tiếp theo được xác định ghi nhận tăng giá trị nguyên vật liệu

Yếu tố

Là mã yếu tố chi phí ghi nhận tăng giá trị nguyên vật liệu

Số lượng

Là số lượng thành phẩm hoàn thành

Đơn giá, thành tiền

Là đơn giá và thành tiền của thành phẩm hoàn thành. Người sử dụng không cần nhập đơn giá và thành tiền. Giá trị này sẽ được chương trình tự động ghi vào khi tính giá thành

Ghi chú

Là nội dung cần lưu ý khi thực hiện Chứng từ chuyển thành phẩm này.

Chúc quý khách hàng thành công!