3TSoft - Hóa đơn bán hàng.

28/04/2020 |  Lượt xem: 5254

Kính chào quý khách hàng!

Tất cả chứng từ hàng hóa sẽ nhập vào Hóa đơn bán hàng, để nhập Hóa đơn bán hàng người dùng chọn phần hành, kế toán vật tư hàng hóa, hóa đơn bán hàng

Khi vào trong Hóa đơn bán hàng, ở đó ta sẽ thấy những chứng từ Hóa đơn bán hàng đã nhập trước đó. Để thêm Hóa đơn bán hàng:

Bước 1 :Ấn F2 thêm mới

Bước 2: Điền thông tin

Bước 3: Ấn CTRL + ENTER để lưu chứng từ

 

Chúc quý khách hàng thực hiện thành công!