3TSoft - Kế toán công trình, hợp đồng xây lắp

28/08/2015 |  Lượt xem: 9009
Phần mềm kế toán 3TSoft có phân hệ kế toán công trình riêng biệt, phục vụ cho các doanh nghiệp quản lý - theo dõi - tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây dựng, hợp đồng xây lắp...
 • 3TSoftphần mềm kế toán duy nhất tại VN hiện nay tích hợp phân hệ Kế toán công trình riêng biệt với các phần hành kế toán thông thường khác.
 • Theo đặc thù hoạt động của hoạt động xây lắp, có thể quản lý nhập xuất trực tiếp tại chân công trình thông qua nghiệp vụ mua bán thẳng không qua kho.
 • Quản lý luân chuyển vật tư, nhân công, máy thi công luân chuyển giữa các công trình ở cùng một thời gian theo dõi và thực hiện.
 • Tập hợp chi tiết giá thành xây lắp, đối chiếu với dự toán công trình thực hiện.
Phần mềm kế toán, phan mem ke toan, phan mem ke toan mien phi, ke toan gia thanh cong trinh xay dung
 
Chức năng và quản lý - hạch toán nghiệp vụ kế toán công trình/xây lắp
 • Nhập xuất thẳng vật tư, thiết bị tới chân công trình khi thực hiện giao nhận, cung ứng vật tư thực hiện kế hoạch thi công.
 • Nhập lại, thu hồi vât tư thừa tại chân công trình về kho hoặc điều chuyển tới công trình khác.
 • Quản lý chi phí phát sinh theo từng hạng mục chi tiết của cả công trình thực hiện thi công/ xây lắp.
 • Cho phép lựa chọn chỉ tập hợp chi phí theo công trình/hạng mục công trình hoặc thực hiện tập hợp chi phí tính giá thành công trình hoàn thành như tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm (trình bày trong phần trên).
 • Tự động lập, ghi nhận các chứng từ phân bổ, kế toán tổng hợp phục vụ cho việc lên sổ sách và báo cáo.
 •  Tùy chỉnh thiết lập phương pháp phân bổ vào giá thành với từng yếu tố chi phí, với một trong các lựa chọn: Định mức/Tỷ lệ/Hệ số/Trực tiếp. 
Sổ sách kế toán và báo cáo số liệu
 • Thực hiện tập hợp chi phí và tính giá thành công trình tự động dựa trên các tiêu thức, phương pháp tổ chức hạng mục, yếu tố chi phí.
 • Thống kê các phiếu nhập xuất vật tư, phiếu chi phí theo từng công đoạn/hạng mục , từng công trình xây dựng hoặc xây lắp.
 • Lập thẻ tính giá thành sản phẩm đơn vị, bảng tổng hợp giá thành tổng thể cho tất cả các sản phẩm để so sánh đối chiếu.
 • Phối hợp quản trị chi phí thi công/xây lắp, hạch toán nghiệp vụ kế toán với quản lý các hợp đồng, bộ phận thi công.
 • Insert dữ liệu có sẵn từ Excel, truyền nhận dữ liệu nhập xuất tồn, kết xuất dữ liệu ra các dạng file Excel, Pdf, Word, HTML, XML….
 • Báo cáo, truy vấn số liệu nhập – xuất – tập hợp chi phí theo hạng mục, bộ phận, công đoạn, tài khoản kế toán liên quan…
Phần mềm kế toán miễn phí, phần mềm kế toán giá rẻ, phan mem ke toan
 
Với các chức năng, ứng dụng nghiệp vụ nêu trên, bạn sẽ dề dàng tập hợp chi phí và tính giá thành cho từng công trình, từng hợp đồng xây lắp. Đặc biệt, với đặc thù của ngành xây lắp, việc luân chuyển vật tư, nhân công, máy thi công giữa các công trình, các hợp đồng rất thường xẩy ra thì 3TSoft là công cụ kế toán hữu dụng cho bạn quản lý chi tiết và theo dõi các khoản mục chi phí đó...