3TSoft - EZSOFT.Ltd triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực

29/07/2017 |  Lượt xem: 3882

THÔNG BÁO
 
Từ ngày 01/08/2017, Công ty TNHH EZSOFT (EZSOFT.Ltd) sẽ áp dụng hình thức quản lý hóa đơn là hóa đơn điện tử có mã xác thực (gọi tắt là Hóa đơn xác thực). Mọi giao dịch hóa đơn với khách hàng kể từ thời điểm này sẽ được thực hiện bằng hóa đơn xác thực.

1. Hóa đơn xác thực là gì?
Hóa đơn xác thực là Hóa đơn điện tử được cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

2. Quyết định áp dụng Hóa đơn xác thực do Cơ quan Thuế cấp cho EZSOFT.Ltd
3. Phương pháp tra cứu hóa đơn giá trị gia tăng của EZSOFT.Ltd
3.1. Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực của EZSOFT.Ltd
Bước 1: Bấm vào link http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html
Bước 2: Làm theo hình

3.2. Tra cứu hóa đơn xác thực của EZSOFT.Ltd
Bước 1: Bấm vào link https://laphoadon.gdt.gov.vn/xmhd/exploit
Bước 2: Làm theo hình
 
Trân trọng thông báo!
Live Help - Online