Giới thiệu

 ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY


Trải qua 7 năm thăng trầm, Công ty TNHH EZSOFT đã gặp rất nhiều khó khăn trên con đường xây dựng và phát triển. Trên thực tế đã có rất nhiều tập thể, cá nhân cùng lĩnh vực với các sản phẩm phần mềm kế toán được tung ra thị trường, một số trong số đó đã rất thành công. Doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều không thể thiếu kế t