3TSoft - Các bước đăng ký hình thức hóa đơn điện tử xác thực

10/08/2017 |  Lượt xem: 4850
1. CÔNG VĂN XIN ÁP DỤNG HÓA ĐƠN XÁC THỰC
Để được áp dụng hóa đơn điện tử xác thực, doanh nghiệp cần gửi công văn tới Cục Thuế và Chi cục Thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Nếu được đồng ý, cơ quan Thuế sẽ ra quyết định cho phép áp dụng và gửi tới doanh nghiệp.
 
2. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
(Nếu đã từng đăng nhập hệ thống của Tổng Cục Thuế thì không phải thực hiện đăng ký tài khoản)
 
Bước 1: Bấm vào link https://laphoadon.gdt.gov.vn/van-portal/login, bấm vào nút "Chưa có tài khoản"
 
Bước 2: Bấm vào "Doanh nghiệp"
 
Bước 3: Bấm vào "Đọc từ token"
 
Nếu có cửa sổ như hình dưới hiện ra thì bấm "Allow"
 
Bước 4: Chọn doanh nghiệp và bấm "Tiếp tục"
 
Bước 5: Hoàn thiện thông tin doanh nghiệp và bấm "Hoàn tất"
 
Sau khi bấm "Hoàn tất", người đăng ký phải đợi cơ quan Thuế thẩm định và cấp email như sau:
 
 
3. XIN CẤP CHUỖI BẢO MẬT KẾT NỐI
Doanh nghiệp cần gửi email xin cấp chuỗi bảo mật kết nối tới cơ quan Thuế (email của EZSOFT.Ltd như hình dưới)
 
Sau thời gian xét duyệt, nếu doanh nghiệp được cơ quan Thuế đồng ý cho áp dụng hình thức Hóa đơn điện tử xác thực, doanh nghiệp sẽ nhận được email như sau:
 
Chúc các bạn thành công!
Live Help - Online