Câu hỏi phần cài đặt, nâng cấp

21/10/2014 |  Lượt xem: 10897
Câu 01: Cách chuyển từ Quyết định 15 sang Quyết định 48 và ngược lại 
 
Câu 02: Đăng nhập phần mềm hiện thông báoKiểm tra lại thông tin kết nối cơ sở dữ liệu
 
Câu 03: Đăng ký bản quyền chính thức PMKT 3TSoft 2010! 
 
Câu 04: Cửa sổ đăng nhập bấm "Hiển thị" không hiện "Gắn dữ liệu"  "Tạo mới dữ liệu"
 
Câu 05: Xác định thông tin kết nối cơ sở dữ liệu tại máy lẻ
 
Câu 06: Kích hoạt .Net Framework 3.5 trên Windows 8
 
Câu 07: Receive error "An installation package for the product Microsoft SQL Server Native Client cannot be found. Try the installation again using valid copy of the installation package 'sqlncli.msi'." when trying to install Microsoft SQL Server 2005.