3TSoft_ Hướng dẫn nhập liệu mua hàng giao ngay trên phần mềm kế toán

21/07/2021 |  Lượt xem: 6179
Trong khuôn khổ bài viết này, Phần mềm kế toán 3TSoft sẽ hướng dẫn quý khách hàng hạch toán và nhâp liệu vào phần mềm nghiệp vụ mua hàng giao ngay (không qua kho):
1. Cách hạch toán hàng bán hàng giao ngay 
Vì mua hàng bán luôn không nhập kho (không làm thụ tục nhập kho, không có phiếu nhập kho) nên không thể hạch toán qua tài khoản vât tư 156, mà chỉ cần phần ánh giá vốn và doanh thu, cụ thể như sau:
- Phản ánh giá vốn (Dựa vào hóa đơn đầu vào, phiếu xuất kho của bên bán):
     Nợ TK: 632 (Là giá trị thực tế mua vào chưa có thuế và bao gồm cả chi phí mua hàng (nếu có))
     Nợ TK: 1331 (Thuế GTGT đầu vào)
    Có TK: 111, 112, 331...Tổng giá trị thanh toán.
  Nếu Doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp hoặc không được khấu trừ:
     Nợ TK: 632 (Là tổng giá tri của hàng mua và + thuế GTGT)
     Có TK: 111, 112, 331...Tổng giá trị thanh toán.
- Phản ánh doanh thu (Dựa vào hóa đơn đầu ra xuất cho khách hàng):
     Nợ TK: 131,111,112: Tổng giá trị thanh toán.
     Có TK: 511 - Doanh thu chưa có thuế
     Có TK: 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
2. Cách nhập liệu vào phần mềm 
- Để hạch toán lên phần mềm khách hàng có thể nhập liệu thẳng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở mục 1. vào phiếu kế toán, phiếu chi hoặc báo nợ tùy theo hình thức thanh toán đối với giá vốn hàng bán và vào phiếu kế toán, phiếu chi, báo nợ đối với doanh thu bán hàng. 
Ví dụ: Ngày 21/07/2021 mua 50 tấn gạo với giá 12.000 đồng/ kg, thuế suất VAT: 5% của công ty TNHH A  (Thanh toán chuyển khoản) giao ngày cho công ty TNHH B với giá bán 15.000 đồng/ kg, thuế suất VAT: 5%,  khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản. 
Bước 1: Hạch toán vào phiếu báo nợ phần giá vốn hàng bán (Như ảnh) 
 
Bước 2: Hạch toán phần doanh thu đã bán ra trong phiếu báo có: 
 
 
 - Ngoài ra để có thể tổng hợp, quản lý mã hàng bán khách hàng có thể sử dụng phiếu nhập xuất thẳng trong phần hành kế toán công trinh để nhập liệu theo các bước sau: 
Bước 1: Khách hàng thêm mới mã hàng hóa GAO trong "danh mục vật tư, hàng hóa" lưu ý để tài khoản vật tư là:  6321- giá vốn hàng bán của hàng hóa để hoàn thiện định khoản trên chứng từ vật tư sẽ nhập ở bước 2 
Bước 2: Khách hàng vào kế toán công trình --> Phiếu nhập xuất thẳng --> Ấn F2 để thêm mới chứng từ: 
Sau khi nhập liệu xong khách hàng đặt chuột tai tên hoặc mã vật tư, ấn F4 để kiểm tra định khoản nếu định khoản đã đúng rồi thì tiếp tục lưu và hoàn thiện chứng từ Phiếu báo nợ đi kèm và kê khai VAT. 
Bước 3: Khách hàng nhập liệu vào phiếu báo có để ghi nhận doanh thu bán hàng 
Cuối kỳ để kiểm tra, tổng kết xem trong kỳ đã bán bao nhiêu gạo đã được bán theo hình thức giao ngay không qua kho, khách hàng có thể vào bảng kê nhập xuất, lọc các chứng từ có cột kho trống và xem số tổng, quý khách có thể tham khảo điểu kiện lập báo cáo như hình dưới đây: 
Chúc quý khách thực hiện thành công!