Các chức năng quản lý - nghiệp vụ kế toán - thuế trong 3TSoft

27/07/2015 |  Lượt xem: 6482
3TSoftphần mềm kế toán đa dụng, thiết kế hệ thống mở để người dùng có thể tự mình "định nghĩa" công tác kế toán và nghiệp vụ hạch toán theo yêu cầu quản trị nội bộ, kế toán thuế cũng như thói quen/quan điểm của người phụ trách công tác kế toán. Các phần hành nghiệp vụ được chia tách tương đối độc lập với giao diện trực quan theo một hệ thống đồng nhất từ trái qua phải (Phần hành - Nghiệp vụ/phiếu kế toán - Sổ sách báo cáo), cụ thể gồm có:
 
1.Chức năng nghiệp vụ và hạch toán
1.1. Kế toán tiền mặt - tiền gửi ngân hàng: Quản lý và hạch toán các giao dịch tiền mặt, tiền gửi ngân hàng thông qua các nghiệp vụ thu tiền, chi tiền, báo nợ ngân hàng, báo có ngân hàng
 
1.2. Kế toán vật tư, hàng hóa: Quản lý và hạch toán các nghiệp vụ mua vật tư hàng hóa (nội địa và nhập khẩu), phân bổ chi phí vào giá nhập kho, nhập - xuất kho nội bộ hoặc luân chuyển, nghiệp vụ bán hàng (hóa đơn bán hàng nội địa và xuất khẩu), nghiệp vụ trả lại cho nhà cung cấp hoặc nhập hàng bán bị trả lại. Các phương pháp tính giá vốn hàng tồn kho với 3TSoft mà người dùng cho thể tùy chỉnh lựa chọn là: nhập trước xuất trước, thực tế đích danh, bình quân gia quyền (bao gồm bình quân tức thời và bình quân thời kỳ theo tháng/quý/năm).
 
1.3. Kế toán công trình: Quản lý và hạch toán các phát sinh nhập xuất vật tư cho công trình/hợp đồng xây lắp, tính các tiêu hao máy thi công, tiêu hao nhân công để hình thành tổng chi phí xây lắp công trình, từ đó làm cơ sở tập hợp chi phí tính giá thành công trình hoàn thành bàn giao, hạch toán giá vốn công trình, quản lý công nợ theo công trình, hợp đồng xây lắp...
 
1.4. Kế toán sản xuất - giá thành sản phẩm: Điểm mạnh đặc biệt của 3TSoft là phần hành này. Với phương thức định nghĩa cách thức phân bổ các yếu tố chi phí cấu thành sản phẩm hoặc bán thành phẩm đồng thời có cơ chế chuyển tiếp bán thành phẩm giữa các công đoạn khiến cho việc tính giá thành có thể được tổ chức tổng hợp hoặc chi tiết cho từng sản phẩm/công đoạn/bộ phận một cách hữu hiệu. Hệ thống báo cáo giá thành đưa ra các phân tích theo nhiều chiều ở góc nhìn quản trị chi phí sản xuất, từ đó làm cơ sở phân tích và lập báo cáo hiệu quả kinh doanh đến từng sản phẩm. Hơn nữa, chức năng nghiệp vụ này cho phép người dùng có thể tùy chỉnh phương pháp phân bổ chi phí theo từng yếu tố, ví dụ: nguyên vật liệu chính phân bổ theo định mức, nguyên liệu phụ phân bổ theo tỷ lệ, nhân công phân bổ theo hệ số... từ đó tạo một cơ chế hạch toán linh động và chính xác theo từng yêu cầu quản lý giá thành đặc thù.
 
1.5. Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ. chi phí trả trước: Quản lý, thiết lập hồ sơ tài sản, thẻ tài sản, tự động tính khấu hao và phân bổ chi phí khấu hao (chi phí trả trước) theo chỉ định của người làm kế toán.
 
1.6. Kế toán tổng hợp và nghiệp vụ kết chuyển cuối kỳ: Ngoài các chức năng trên, "Phiếu kế toán" cho phép hạch toán mọi giao dịch khác (nếu không phải thu/chi/nhập/xuất/báo nợ/báo có). Bên cạnh đó, chức năng quản lý nhân sự tiền lương, hạch toán chi phí lương là phần hành kế toán tổng hợp rất tiện dụng cho các doanh nghiệp đang áp dụng 3TSoft hiện nay. Đến cuối kỳ, toàn bộ các bút toán kết chuyển như: kết chuyển thuế GTGT, kết chuyển doanh thu, chi phí, xác định kết quả ... đều được thực hiện tự động với chỉ 1 click chuột...(!)
 
2. Quản trị hệ thống chứng từ: Cho phép người dùng tùy chỉnh các thông số, tham số chứng từ như: cách đánh số, tài khoản hạch toán tự động, mẫu in, tiêu đề...
 
3. Quản trị hệ thống kế toán - tài chính: Thiết lập các hành lang cho công việc hạch toán kế toán, kê khai thuế, giới hạn nợ, hạn mức nợ, kiểm soát tồn kho tối thiểu, tối đa, áp dụng giá bán niêm yết hay sử dụng nhiều loại giá ứng xử cho từng "phân loại" khách hàng. Tổ chức hệ thống các danh mục, các chức năng kiểm soát an toàn dữ liệu, truyền nhận dữ liệu...
 
4. Quản trị người dùng: Phân quyền chi tiết theo từng phần hành, tạo cơ chế lập và duyệt chứng từ, phân cấp tiếp cận và tác nghiệp ở các mức: Thêm/Xem/Xóa/Sửa/Tổng hợp/Báo cáo...
 
5. Tích hợp HTKK và Barcode: 3TSoft đã tích hợp sẵn chức năng hóa đơn tự in, kê khai hóa đơn mua vào bán ra, kết xuất trực tiếp HTKK...
 
6. Drill-Down và kết xuất dữ liệu
 
Phần mềm kế toán, phan mem ke toan, phần mềm kế toán miễn phí, 3TSoft
 
3TSoft - Phần mềm kế toán thông dụng và thân thiệt nhất - là lựa chọn tối ưu cho kế toán doanh nghiệp.
 
Vui lòng xem thêm tài liệu giới thiệu tất cả các chức năng của 3TSoft để có cái nhìn toàn diện hơn... hoặc trải nghiệp 3TSoft tại đây...