3TSoft – Xử lý kiểm tra khi “Thuế GTGT được khấu trừ cuối kỳ” của kỳ này không bằng “Thuế GTGT được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang” của kỳ tiếp theo.

24/07/2020 |  Lượt xem: 6004

Khi kiểm tra Tờ khai thuế GTGT, các bạn phát hiện ra giá trị thuế của bạn bị sai lệch và bạn kiểm tra theo tháng, quý, năm thì thấy giá trị Thuế GTGT được khấu trừ cuối kỳ của kỳ này lại không giống với giá trị của Thuế GTGT còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang của kỳ tiếp theo các bạn xem báo cáo.

Hiện tại trên phần mềm kế toán 3TSoft Chỉ tiêu " Thuế GTGt được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang" đang lấy giá trị dư Nợ của tài khoản 1331 của kỳ trước mà không phải lấy trực tiếp giá trị của chỉ tiêu "Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau" để chuyển sang kỳ tiếp theo.

Dưới đây tôi sẽ nêu cho các bạn một số nguyên nhân dẫn đến chỉ tiêu “Thuế GTGT được khấu trừ cuối kỳ” của kỳ này không bằng “Thuế GTGT được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang” của kỳ tiếp theo:

- Có thể do bạn chưa thực hiện bút toán kết chuyển thuế hoặc bạn đã thực hiện bút toán kết chuyển thuế nhưng bút toán đó thực hiện sai;

- Chưa thực hiện kê khai VAT hoặc kê khai VAT nhưng kê khai sai

1. Đối với trường hợp thứ nhất, bạn sẽ vào kiểm tra xem bạn đã thực hiện bút toán kết chuyển thuế theo tháng/quý/năm (Tùy nhu cầu từng Công ty) hay chưa:

Nếu thấy chưa có bút toán nào liên quan đến kết chuyển thuế, thì bạn cần thực hiện bút toán kết chuyển thuế theo từng trường hợp từ TK 1331 => 3331 hoặc 3331 =>1331.

Bạn có thể kết chuyển thủ công bằng cách thêm 1 chứng từ kế toán và hạch toán kết chuyển thuế:

Hoặc bạn có thể thực hiện bút toán kết chuyển thuế có sẵn trong Phần Bút toán khóa sổ, chọn một trong hai bút toán kết chuyển thuế → Ấn F10 (hoặc dấu tích màu xanh lá cây) để thực hiện:

Nếu đã có bút toán kết chuyển thuế rồi thì bạn nên kiểm tra lại xem đã thực hiện kết chuyển đúng hay chưa? Bút toán kết chuyển thuế sẽ thực hiện kết chuyển từ tài khoản có số dư nhỏ hơn về tài khoản có số dư lớn hơn (Từ TK 1331 =>3331 hoặc 3331 =>1331). Nếu bút toán kết chuyển chưa chính xác bạn cần kiểm tra và sửa lại bút toán cho chính xác.

2. Đối với trường hợp thứ hai,

Để so sánh giá trị VAT bạn hạch toán và giá trị VAT bạn có kê khai lên bảng kê để lên báo cáo hay không thì bạn cần so sánh Sổ chi tiết tài khoản của 1331, 3331 với Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra GTGT, khi tiến hành so sánh các bạn có thể xem giá trị nó đã bằng nhau chưa nếu chưa bằng nhau thì cần kiểm tra xem đang chênh lệch giá trị bao nhiêu? Có thể giá trị chênh lệch có thể là giá trị chưa được kê khai.

Để kiểm tra nhanh bạn vào phần Hệ thống → Kiểm tra dữ liệu  Chọn đúng khoảng thời gian cần kiểm tra và chọn chỉ tiêu Chưa hoàn thành kê khai hóa đơn GTGT”  Ấn Ctrl+Enter

Khi đó nếu có những chứng từ bạn chưa kê khai VAT thì các chứng từ đó sẽ hiện thông tin chứng từ ở phía dưới phần kiểm tra. Bạn có thể nháy đúp vào chứng từ đó và thực hiện kê khai VAT cho chính xác. Sau khi chỉnh sửa xong thì tiến hành kết chuyển thuế theo các nguyên tắc và lập lại báo cáo để kiểm tra.