Tạo mới CSDL với SQL 2005

03/11/2014 |  Lượt xem: 10813

Để sử dụng được phần mềm thì Chương trình phần mềm phải được liên kết (hay gắn kết) với Cơ sở dữ liệu

Với phần mềm cài đặt lần đầu thì bắt buộc phải thực hiện thao tác Tạo mới Cơ sở dữ liệu
Bước 1: Tạo 2 thư mục BACKUP để lưu các tệp sao lưu tự động và DATABASE để lưu cơ sở dữ liệu như hình dưới:

Bước 2: Chọn biểu tượng phần mềm kế toán 3TSOFT trên màn hình và mở: xuất hiện giao diện đăng nhập của phần mềm

Nhấn vào vào nút "<< Hiện thị" để thấy được Thông tin kết nối cơ sở dữ liệu và nút để thao tác với Cơ sở dữ liệu (Gắn dữ liệuTạo mới dữ liệu)
Xác định thông tin máy chủ của phần Thông tin kết nối cơ sở dữ liệu
Tiến hành điền Thông tin kết nối cơ sở dữ liệu và Tên cơ sở dữ liệu

  • Máy chủ: Là tên máy chủ cơ sở dữ liệu
  • Người sử dụng: Là tên truy cập SQL Server, mặc định là “sa”
  • Mật khẩu: Là mật khẩu truy cập SQL Server, mặc định là “3TSoft.vn”
  • Tên cơ sở dữ liệu: Là tên file dữ liệu của phần mềm

Như vậy trong trường hợp máy tính của bạn đã cài SQL Server rồi thì “Người sử dụng” và “Mật khẩu” là của SQL Server đã cài đặt (nếu không biết được "Người sử dụng" và "Mật khẩu" thì bỏ trống cả hai chỉ tiêu này)
Tên cơ sở dữ liệu: khuyến cáo người sử dụng nên đặt tên cơ sở dữ liệu sao cho ngắn gọn dễ nhớ và không chứa ký tự đặc biệt ký tự trắng

Bước 3: Tại mục “Backup” bấm vào nút 3 chấm (…) để chọn đường dẫn đến thư mục để chứa các tệp sao lưu tự động của chương trình, như hình dưới:

Sau đó chọn OK để quay lại màn hình đăng nhập và thông tin kết nối (khuyến cáo để đảm bảo an toàn dữ liệu bạn nên tạo và chọn thư mục sao lưu không trùng với ổ đĩa chứa hệ điều hành sử dụng).
Bước 4: Tạo mới cơ sở dữ liệu và để khai báo đường dẫn lưu trữ cơ sở dữ liệu

Nếu bạn muốn cập bộ dữ liệu mẫu của chương trình thì trên cửa sổ "Đường dẫn lưu trữ cơ sở dữ liệu" tích vào nút Có.
Sau khi chọn xong bấm “Thực hiện” để chương trình tự động chạy đến khi có thông báo đã thực hiện xong.

Sau khi kết thúc phần tạo mới cơ sở dữ liệu, bạn có thể đăng nhập vào phần mềm với tên người sử dụng mặc định là ADMIN, mật khẩu để trống bấm Chấp nhận là vào được phần mềm.
Nếu trong trường hợp bạn muốn sử dụng dữ liệu đã có trước đó thì chọn chức năng “Gắn dữ liệu” sau đó chọn đến đường dẫn là File dữ liệu cần gắn để sử dụng dữ liệu của chương trình đã có.
Xin trân trọng kính chào và chúc thành công!