Hướng dẫn cài đặt SQL 2008

20/10/2014 |  Lượt xem: 8608

Tải bộ cài tại đây

Các bước cài đặt:
Bước 1: Tại màn hình cài đặt SQL Server 2008 bạn chọn mục Installation sau đó chọn New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation

 Bước 2: Tại màn hình Setup Support Rules chọn OK
 
 
Bước 3: Tại màn hình "Product Key", chọn Next để tiếp tục
 
 
Bước 4: Tại màn hình License Term, đánh dấu chọn nút "I accept the licence terms", rồi chọn "Next"


Bước 5: Tại màn hình "Setup support files" nhấn nút "install" để tiếp tục.

 
Bước 6: Tại màn hình "Setup Support Rules", nếu mỗi thứ suôn sẽ, thì nhấn nút "Next" để tiếp tục.
 
 
Bước 7: Trên màn hình "features selection", nhất nút "Sellect All" để chọn tất cả, sau đó nhấn nút "Next".
 
 
Bước 8: tại màn hình "instance Configuration", có 2 lựa chọn: chọn như hình dưới, rồi nhấn nút Next để tiếp tục ....
 
 
Bước 9: Chọn Next để tiếp tục.
 
 
Bước 10: Chọn "Account Name" và chọn là NT AUTHORITY\NETWORK như trong hình sau đây, sau đó nhấn Next để tiếp tục.
 
 
Bước 11: Trên màn hình "Database Engine Configuration", trong phần Account Provisioning, ta chọn "Windows Authotication Mode" hoặc "Mixed Mode" đều được cả
  • + Chọn "Windows Authotication Mode" không cần nhập PassWord, để đơn giản ta nên chọn "Windows Authotication Mode"
  • + Chọn "Mixed Mode" thì ta phải nhập PassWord.
  • + Sau cùng ta nhấn vào nút "Add Current User", rồi nhấn nút Next để tiếp tục.
 
Bước 12: nhấn nút "Next" để tiếp tục
 
 
Bước 13: nhấn nút "Next" để tiếp tục
 
 
Bước 14: nhấn nút "Install" để tiến hành cài đặt, quá trình cài đặt khoảng 3 phút ...
 
 
Bước 15: Nhấn nút "Next" để hoàn thành quá trình cài đặt. Cuối cùng cũng xong 
 
 
Chú ý: Đối với máy tính cài Windows XP, khi cài SQL Express 2008, nó sẽ thường báo lỗi máy tính phải có cài .Net Framework 2.0 SP2 và Windows Installer 4.5 rồi nó mới cho cài SQL Express 2008. Thì các bạn phải down Net framework 2.0 sp2 và Windows Installer 4.5 về cài đặt xong rồi mới cài Sql Express 2008