Mức phạt và cách xử lý khi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn

03/11/2015 |  Lượt xem: 8197

Khi bị mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra thì phải làm thế nào? Doanh nghiệp sẽ bị phạt như thế nào? Đó là nỗi lo lắng của nhiều kế toán và doanh nghiệp khi gặp phải trường hợp này. Phần mềm kế toán 3TSoft sẽ chia sẻ với các bạn về mức phạt và hướng dẫn cách xử lý khi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn.

MỨC PHẠT VÀ CÁCH XỬ LÝ KHI LÀM MẤT,

CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

1.   Nếu doanh nghiệp phát hiện hóa đơn giá trị gia tăng bị mất, cháy, hỏng (đã lập hoặc chưa lập)

-  Lập báo cáo gửi ngay cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, theo mẫu số BC21/AC mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính.

-  Hạn nộp chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày mất (Nếu ngày cuối cùng là ngày nghỉ thì có thể nộp sang ngày tiếp theo).

    Mức phạt đối với việc chậm khai báo với cơ quan thuế khi xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập:

-  Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

-  Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn và có tình tiết giảm nhẹ.

-  Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt là

-  Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng, hoá đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

(Tại điều 9 thông tư số 10/2014 TT-BTC)

2.   Trường hợp mất hóa đơn đầu ra (do bên bán làm mất)

-  Lập báo cáo gửi ngay cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, theo mẫu số BC21/AC mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính, thời hạn không quá 5 ngày kể từ ngày mất.

    Mức phạt tiền đối với người bán làm mất hóa đơn đầu ra liên 2:

        Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  • Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán
  • Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền
  • Trường hợp người bán làm  mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người  bán bị phạt cảnh cáo.
  • Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.
  • Trường hợp  mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.                                                                                                         (Theo điểm 4, điều 11 thông tư số 10/2014 TT-BTC quy định)              

3.   Xử lý trong trường hợp làm mất hóa đơn đầu vào liên 2

ü Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì làm như sau:

-  Bên làm mất làm báo cáo BC21/AC gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình.

-  Lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

-  Sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

     Vậy là sau khi làm biên bản, và sao chụp liên 1, bên mua dùng liên 1 đó để hạch toán, kê khai và vẫn được khấu trừ thuế.

     Mức phạt do bên mua làm mất hóa đơn liên 2 - đầu vào: từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng (Theo điểm 1, điều 12 của Thông tư 10/2014/TT-BTC).

ü  Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định (Tại điều 24 Thông tư số 39/2014/TT/BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính).

Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ mail: info@ezsoft.vn

 

Xem thêm:

         Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp | Mức phạt thuế GTGT

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp | Kê khai thuế cho công trình vãng lai, ngoại tỉnh

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp | Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT