Cách viết hóa đơn, kê khai thuế GTGT đối với chiết khấu thương mại

27/11/2015 |  Lượt xem: 5536

Nhiều bạn kế toán găp vướng mắc trong việc khi bán hàng có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì ghi hóa đơn như thế nào? Phần mềm kế toán 3TSoft xin hướng dẫn cách viết hóa đơn và kê khai thuế GTGT với các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán.

 

 

CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN, KÊ KHAI THUẾ GTGT

 ĐỐI VỚI CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

 

Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

Trường hợp 1:

Chiết khấu theo từng lần mua thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.
VD: Công ty THHH TM Hùng Thông có chương trình: Mua 1 bộ điều hoà LG trị giá 10tr/bộ (chưa gồm thuế GTGT 10%) được CKTM ngay 10% (1.000.000)

          Giá bán đã CK là: 10.000.000 – 1.000.000 = 9.000.000đ

Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại như sau:

 

HÓA ĐƠN GTGT

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6 = 4x5

01

Điều hòa LG

Bộ

1

9.000.000

9.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:

9.000.000

Thuế suất:

10%

Tiền thuế GTGT:

900.000

Tổng cộng tiền thanh toán:

9.900.000

 

Cách kê khai thuế:

Kê khai vào bảng kê giống như các hóa đơn GTGT thông thường.

 

Trường hợp 2:

Chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

VD: Công ty CP Ánh Dương ký hợp đồng số 023/HT mua 10 bộ điều hòa LG giá 10 tr/bộ (VAT 10%) thì được hưởng chiết khấu 10% (1tr/bộ) trong tháng 1/2015.

-   Ngày 10/01/2015: Công ty Ánh Dương mua 6 bộ: Xuất hóa đơn là giá chưa chiết khấu 10tr/bộ do chưa mua đủ số lượng để được hưởng.

-   Ngày 17/01/2015: Công ty Ánh Dương mua 4 bộ: Công ty sẽ được chiết khấu 10%.

  => Tổng số tiền chiết khấu là: 1.000.000 x 10 = 10.000.000.

Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại lần cuối cùng như sau:

 

HÓA ĐƠN GTGT

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6 = 4x5

01

Điều hòa LG

Bộ

4

10.000.000

40.000.000

 

(Chiết khấu thương mại 10% theo HĐ số 023/HT )

 

10

1.000.000

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:

30.000.000

Thuế suất:

10%

Tiền thuế GTGT:

3.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán:

33.000.000


Cách kê khai thuế:

Kê khai vào bảng kê giống như các hóa đơn GTGT thông thường (doanh thu, thuế GTGT là doanh thu và thuế đã trừ chiết khấu).

 

Trường hợp 3:

Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số, nhưng số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì phải lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

 

Cách kê khai thuế:

Bên bán: Ghi âm vào bảng kê bán ra PL 01 -1/GTGT của tháng hoặc quý xuất hóa đơn điểu chỉnh (hiện tại)

Bên mua: Kê khai bổ sung điều chỉnh giảm của tháng chiết khấu (không phải tháng hiện tại)

VD: Ngày 15/02/2015 Công ty TNHH TM Hùng Thông xuất hoá đơn số 0000425 về việc chiết khấu thương mại cho Công ty CP Ánh Dương (cụ thể là xuất 1 hoá đơn điều chỉnh giảm cho các hoá đơn số 0000389 ngày 12/01/2015 và hoá đơn số 0000399 ngày 16/01/2015)
Cách kê khai hoá đơn chiết khấu thương mại số 0000425 như sau:

Bên bán:

-   Kê khai âm vào bảng bán ra của tháng 02/2015.

Bên mua:

-   Kê khai bổ sung điều chỉnh giảm tờ khai của tháng 01.

(Cách kê khai thuế hướng dẫn Theo khoản 22 điều 7 Thông tư Số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính)


Mọi thắc mắc xin gửi mail về địa chỉ: info@ezsoft.vn

 

Xem thêm:

Hạch toán các trường hợp chiết khấu thương mại

Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp | Mức phạt thuế GTGT

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp | Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT