3TSoft - Kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu theo quy định mới nhất

11/12/2020 |  Lượt xem: 4443

A. Điều kiện được khấu trừ thuế GTGT cho hàng nhập khẩu:

Theo Khoản 10, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu:

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Như vậy: Chỉ khi đơn vị nhập khẩu có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu ( Là giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc biên lại nộp thuế tại cảng) và có chứng từ thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ không dùng tiền mặt (Ủy nhiệm chi, giấy báo nợ) thì mới được kê khai và khấu trừ thuế.

B. Căn cứ và cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Kế toán căn cứ vào chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu để kê khai vào chỉ tiêu [25] trên tờ khai mẫu 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Chỉ tiêu 25: Số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ: Là tiền thuế GTGT đã nộp ghi trên giấy nộp tiền vào NSNN.

Chỉ tiêu liên quan:

Chỉ tiêu 23: HHDV mua vào chưa có thuế: Là giá trị tính thuế GTGT ghi trên tờ Hải Quan.

Giá trị tính thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu =  Giá nhập tại cửa khẩu (+) Thuế nhập khẩu (nếu có) (+) Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) (+) Thuế bảo vệ môi trường (nếu có).

(Theo khoản 2, điều 7, Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định)

Chỉ tiêu 24: Số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ: Là tiền thuế GTGT đã nộp ghi trên giấy nộp tiền vào NSNN.

Chú ý: 
– Chỉ tiêu 23: Dựa vào Tờ khai hải quan
– Chỉ tiêu 24, 25: Dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Vì phải có chứng từ nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu thì mới được khấu trừ).

Hồ sơ nhập khẩu nên kẹp các chứng từ: Tờ khai hải quan và các phụ lục, hợp đồng ngoại ( Contract); Hóa đơn bên bán (Invoice); Các giấy tờ khác của lô hàng như: Chứng nhận xuất xứ, tiêu chuẩn, chất lượng,…; Các hóa đơn liên quan đến nhập khẩu như: bảo hiểm, vận tải quốc tế,kiểm hóa, phí chứng từ, lưu kho,…; Giấy nộp tiền vào NSNN; Thông báo nộp thuế/UNC thuế; Lệnh chi/ UNC thanh toán công nợ ngoại tệ cho người bán

Chúc các bạn thành công!