3TSoft - Phần hành kế toán vật tư, hàng hóa (Mua hàng, bán hàng, nhập xuất kho, tính nhập xuất tồn kho...)

27/08/2015 |  Lượt xem: 6533
Phần mềm kế toán 3TSoft với phần hành kế toán vật tư - hàng hóa đa dụng, tiện lợi, dễ sử dụng và thân thiện với kế toán doanh nghiệp
 • Quản lý mua (Nội địa/Nhập khẩu), nhập kho.
 • Quản lý bán (Nội địa/Xuất khẩu), xuất kho.
 • Quản lý nghiệp vụ nhập – xuất nội bộ: Nhập – Xuất sản xuất | Điều chuyển kho | Luân chuyển ký gửi…
 • Tổng hợp nhập xuất tồn tức thời sau từng giao dịch.
 • Đối chứng số lượng và giá trị nhập xuất độc lập với phân hệ quản lý kho.
 • Tính giá vốn (giá xuất) với các phương pháp: Trung bình, Nhập trước xuất trước, Thực tế đích danh, quản lý đến kệ hàng, Hạn dùng…
Chức năng quản lý - kiểm soát nội bộ
 • Cho phép thiết lập cơ chế kiểm soát tự động và liên hoàn giữa: Mã vật tư hàng hóa, tên vật tư hàng hóa, đơn vị tính, thuộc tính, quản lý kho, tài khoản hạch toán tự động liên quan.
 • Phân bổ chi tiết chi phí mua hàng và thuế trực thu hoặc tập hợp riêng biệt theo tài khoản.
 • Phân tổ quản lý vật tư hàng hóa theo bộ phận, theo tính chất, theo đối tượng, theo đặc tính đặc thù của hàng hóa, vật tư, dịch vụ.
 • Quản lý – theo dõi nhiều đơn vị tính đồng thời cùng với giá trị quy đổi, quy ước.
 • Theo dõi nhập xuất tồn tới từng kho hàng, bộ phận, nhóm hàng, hạn dùng, kệ hàng.
 • Cho phép nhập kho, bán hàng bằng máy quét mã vạch (Barcode).
 • Đầy đủ công cụ xử lý nghiệp vụ mua, bán, xuất, điều chuyển, trả lại hoặc bị trả lại.
 • Thiết lập tham số tìm kiếm danh mục vật tư hàng hóa theo mã, tên, ĐVT… tối ưu.
Phần mềm kế toán, phan mem ke toan, ke toan vat tu hang hoa, phần mềm kế toán thông dụng
 
Chức năng báo cáo, sổ sách kế toán vật tư - hàng hóa
 • Báo cáo, truy xuất bảng kê theo phiếu NHẬP/XUẤT/HÓA ĐƠN với nhiều tiêu thức phân loại/phân tổ: Nhóm/Bộ phận/Đối tượng mua bán/Nhân viên quản lý…
 • Sổ sách, báo cáo bán hàng với nhiều góc nhìn quản lý: Theo mặt hàng, Theo khách hàng, Theo nhóm hàng, Theo kho, Bộ phận…
 • Tính nhập xuất tồn trung bình tháng, tức thời, nhập trước xuất trước theo kho, kệ hàng… và tự động cập nhật sổ kế toán, báo cáo…
 • Kiểm soát và thống kê lượng tồn tối thiểu, lượng tồn tối đa, ch&