3TSoft - Kiểm soát rủi ro hóa đơn

24/04/2018 |  Lượt xem: 4828

1. Tại danh mục đối tượng

Bước 1: Bấm vào nút "Kiểm tra mã số thuế..." (hình)
Bước 2: Kết quả (hình).

2. Tại bảng kê hóa đơn

Bước 1: Bấm vào nút "Kiểm tra mã số thuế..." (hình)
Bước 2: Kết quả (hình).

3. Khi kê khai hóa đơn

Bước 1: Bấm vào nút "Kiểm tra mã số thuế..." (hình)

Video chi tiết

Download bản cập nhật tại Công ty Cổ phần EZSOFT - Phần mềm kế toán 3TSoft

Lưu ý:

1. Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.

2. Các nội dung cập nhật này đã được nâng cấp cho tất cả các phiên bản của Phần mềm kế toán 3TSoft.

NGÀY PHÁT HÀNH: 16/04/2018

Live Help - Online