3TSoft - Giới thiệu sản phẩm Phần mềm kế toán 3TSoft

29/01/2018 |  Lượt xem: 6195
Phần mềm kế toán 3TSoft là phần mềm đầy đủ các phần hành kế toán trong cùng 1 sản phẩm gồm: Kế toán tiền mặt tiền gửi, Kế toán vật tư hàng hóa, Kế toán công trình, Kế toán sản xuất giá thành, Kế toán tài sản công cụ - chi phí, Kế toán tổng hợp, Quản lý kho. Áp dụng phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc mọi loại hình doanh nghiệp Thương mại, Xây dựng, Sản xuất, Dịch vụ, Vận tải...
Dưới dây là nội dung giới thiệu sơ qua tính năng từng phần hành.
I. KẾ TOÁN TIỀN MẶT, TIỀN GỬI
Phần hành cung cấp phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ thu – chi tiền mặt, tiền gửi, ngoại tệ. Phân chia chứng từ rõ ràng gồm: Phiếu thu, Phiếu Chi, Báo Nợ, Báo Có. Cung cấp hệ thống báo cáo dễ dàng so sánh đối chiếu thu – chi, báo âm quỹ trên sổ sách. Dễ dàng khai báo nhiều loại mẫu in Ủy nhiệm chi theo từng ngân hàng….
II. KẾ TOÁN VẬT TƯ HÀNG HÓA

Tổ chức chi tiết nội dung nhập liệu gồm có: Phiếu nhập mua, Phiếu chi phí mua, Phiếu nhập nội bộ, Phiếu xuất nội bộ, Phiếu xuất điều chuyển, Hóa đơn bán hàng – Kiêm luôn phiếu xuất bán hàng, Hàng bán bị trả lại, Xuất trả lại người bán.

Cung cấp các tính năng hữu ích giúp theo dõi dễ dàng vật tư hàng hóa trong nước cũng như xuất nhập khẩu như: có thể theo dõi nhiều đơn vị quy đổi cho 1 vật tư hàng hóa, chủ động khai báo tổ chức thông tin trên chứng từ nhập liệu: Hợp đồng, bộ phận, người giao, người bán, chi phí, thuế xuất- nhập khẩu, TTĐB, chiết khấu, hoa hồng,theo dõi lô hàng….Tính giá vốn tự động, tự động link phiếu thu – chi – báo nợ - báo có trong các nghiệp vụ mua – bán trực tiếp bằng tiền mặt tiền – gửi,…Hệ thống báo cáo chi tiết xây dựng theo quy chuẩn của BTC.

III. KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH

Có thể áp dụng linh hoạt cho các doanh nghiệp muốn theo dõi chi phí giá thành cho từng công trình xây dựng, đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp dịch vụ, hoặc đối tượng tính giá thành là theo từng đơn hàng riêng lẻ,…

Phần hành gồm các chứng từ: Phiếu nhập xuất thẳng, Xuất nguyên vật liệu, Nhập lại nguyên vật liệu, Phân bổ trực tiếp, Phân bổ hệ số, Phân bổ tỷ lệ, Kết chuyển giá thành, Chứng từ phân bổ. Bên cạnh là hệ thống báo cáo giá thành, phân tích doanh thu – chi phí từng công trình.

IV. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

Áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hàng loạt. Có thể tổ chức tính giá thành cho nhiều công đoạn, phân xưởng, dây chuyền sản xuất liên tục.

Hệ thống các chứng từ gồm có: Lệnh sản xuất, Xuất nguyên vật liệu, Nhập lại nguyên vật liệu, Nhập thành phẩm, Chuyển thành phẩm, Phiếu xuất lắp ráp, Phiếu xuất tháo dỡ, Phân bổ tính giá thành (chi tiết các pp phân bổ trực tiếp, hệ số, tỷ lệ, định mức), Chứng từ phân bổ.

Ngoài ra cả 2 phần hành kế toán công trình và sản xuất giá thành còn cho phép theo dõi định mức từng sản phẩm và công trình. So sánh giữa dự toán, định mức và thực tế.

V. KẾ TOÁN TÀI SẢN, CÔNG CỤ, CHI PHÍ

Theo dõi chi tiết khấu hao TSCĐ, CCDC, Chi phí cần phân bổ. Tính phân bổ theo từng tháng, từng ngày trong tháng, tự động lập chứng từ phân bổ, có thể ghi nhận chi phí khấu hao đến từng mã sản phẩm, công trình.

VI. KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Bao gồm các chứng từ nhập liệu: Phiếu kế toán, Chứng từ khóa sổ, Hóa đơn hủy, Hóa đơn bổ sung, Kế toán ngoài bảng, Vật tư ngoài bảng.
VII. QUẢN LÝ KHO

Tính năng theo dõi riêng biệt số lượng nhập – xuất thực tế phục vụ cho bộ phận quản lý kho có thể dễ dàng theo dõi đối chiếu với số liệu nhập – xuất – tồn của kế toán vật tư hàng hóa.

VIII. SỔ SÁCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  - TIỆN ÍCH
Tự động lấy dữ liệu nhập liệu trên chứng từ để tổng hợp lên báo cáo liên quan và Báo cáo tài chính. Kết xuất, in ấn liên tục trực tiếp hoặc kết xuất excel.
Gồm có: Sổ sách kế toán, Báo cáo công nợ, Báo cáo vật tư hàng hóa, Báo cáo công trình, Báo cáo giá thành, Báo cáo tài sản - công cụ chi phí, Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính, Báo cáo kho hàng.
Ngoài ra cung cấp các tiện ích như:
- Bảo mật, phân quyền sử dụng từng account.
- Kết xuất trực tiếp sang HTKK.
- Kết nối máy chủ - máy trạm online không giới hạn máy và người dùng
- Linh động sửa đổi - khai báo thêm công thức, chỉ tiêu trong Báo cáo có công thức; Theo dõi lịch sử chứng từ;...
- Cập nhật dữ liệu từ excel.
.....
 
 
Live Help - Online