3TSoft - Cập nhật ngày 16/04/2018

13/04/2018 |  Lượt xem: 3795

NỘI DUNG CẬP NHẬT PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3TSOFT BAO GỒM:

 1. Cập nhật HTKK 3.8.2 với Thông tư 133
 2. Bảng chi tiết phân bổ khấu hao tài sản: Thêm cột ngày tăng tài sản, nguyên giá đầu kỳ cuối kỳ
 3. Bảng chi tiết phân bổ chi phí, công cụ: Thêm cột ngày tăng, giá trị nguyên giá
 4. Bảng kê chứng từ: Thêm cột tên đối tượng
 5. Bảng phân tích giá thành công trình: Thêm các cột chi phí đầu kỳ theo từng yếu tố (NVL, NC, CPC, MTC) nhưng để ẩn (nếu muốn hiển thị những cột này thì bấm chuột phải trên thanh tiêu đề và chọn UnHide)
 6. Thẻ tính giá thành sản phẩm: Thêm các cột dư đầu, dư cuối theo yếu tố nhưng để ẩn (nếu muốn hiển thị những cột này thì bấm chuột phải trên thanh tiêu đề và chọn UnHide)
 7. Bảng kê nhập - xuất: Thêm cột tài khoản vật tư
 8. Thêm chức năng Logout trên màn hình chính, giúp người dùng thay đổi đăng nhập hoặc thay đổi dữ liệu nhanh chóng
 9. Thêm các mẫu in A5 trong bản tiếng Việt (Thông tư 200, 133)
 10. Thêm chức năng theo dõi lô hàng nhập khẩu (thể hiện đầy đủ giá trị hàng, thuế, chi phí). Xem chi tiết ở phía dưới bài viết.
 11. Thêm chức năng báo giá mua, bán: Cho phép đăng ký chính sách giá theo từng đối tượng (khách hàng)
 12. Thêm chức năng đơn hàng mua, bán
 13. Thêm chức năng hóa đơn điện tử (kết hợp với hóa đơn điện tử HILO), dự kiến sẽ kết hợp với nhiều nhà cung cấp hóa đơn điện tử khác (VNPT, BKAV, THAISON, VIETTEL)
 14. Thêm chức năng xóa khấu hao
 15. Điều chỉnh chức năng lập chứng từ khấu hao, cho phép lưu khấu hao trước khi lập chứng từ
 16. Cho phép đăng ký tài khoản ghi nhận chênh lệch tỷ giá cuối kỳ (413) trong khai báo tham số hệ thống
 17. Bổ sung chức năng kiểm tra mã số thuế. Chi tiết
 18. Và một số nội dung nhỏ khác.
THEO DÕI LÔ HÀNG NHẬP KHẨU
Bước 1: Tại Phiếu nhập mua hoặc Phiếu chi phí mua, bấm chuột phải tại chứng từ cần xem chi tiết (hình)
 
Bước 2: Chương trình hiển thị cửa sổ tổng hợp giá trị hàng mua, giá trị chi phí phát sinh của từng mặt hàng, người sử dụng muốn xem chi tiết phần nội dung nào thì bấm đúp chuột vào phần tương ứng để xem (hình).

Download bản cập nhật tại Công ty Cổ phần EZSOFT - Phần mềm kế toán 3TSoft

Lưu ý:

1. Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.

2. Các nội dung cập nhật này đã được nâng cấp cho tất cả các phiên bản của Phần mềm kế toán 3TSoft.

NGÀY PHÁT HÀNH: 16/04/2018

Live Help - Online