3TSoft - Cập nhật ngày 01/09/2018

27/08/2018 |  Lượt xem: 3057

NỘI DUNG CẬP NHẬT PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3TSOFT BAO GỒM:

 1. Kết nối hoá đơn điện tử VNPT
 2. Bổ sung chức năng tự động dịch nội dung nhập liệu (phiên bản song ngữ)
 3. Cho phép tính giá xuất kho theo từng kho hoặc tất cả các kho
 4. Cho phép tính giá xuất kho theo lô hàng hoặc không theo lô hàng
 5. Cảnh báo thực hiện theo hợp đồng, không cho thực hiện quá số lượng, không cho thực hiện ngoài thời gian thực hiện
 6. Xuất theo định mức (chứng từ ngoài bảng, chứng từ nhập xuất) → Bỏ chọn sản phẩm tiếp theo
 7. Bảng cân đối số phát sinh: Cho phép lựa chọn số dư đầu kỳ hay số dư đầu năm
 8. Cập nhật dữ liệu từ excel: Phiếu nhập nội bộ, phiếu xuất nội bộ
 9. Thay đổi nút chọn file vào trong ô text đường dẫn
 10. Sửa lỗi “Phân tích giá thành công trình”
 11. Sửa lỗi "Bảng so sánh vật tư dự toán công trình"
 12. Và một số chi tiết khác ...
 
CHỨC NĂNG DỊCH NỘI DUNG NHẬP LIỆU
 
Video:

 
Hình 1:
 
Hình 2:

Download bản cập nhật tại Công ty TNHH EZSOFT - Phần mềm kế toán 3TSoft

Lưu ý:

1. Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.

2. Các nội dung cập nhật này đã được nâng cấp cho tất cả các phiên bản của Phần mềm kế toán 3TSoft.

NGÀY PHÁT HÀNH: 01/09/2018

Live Help - Online