Quy định về tiền lương + Bảo hiểm + Công đoàn

04/02/2016 |  Lượt xem: 3289

QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG + BẢO HIỂM + CÔNG ĐOÀN

TIỀN LƯƠNG

Năm 2016 là cột mốc đánh dấu sự thay đổi về mức lương tối thiểu cho người lao động và ra nhưng Nghị định, Thông tư chi tiết hơn về chính sách lương, chính sách hỗ trợ cho người lao động.

Quy định

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Nội dung

Bộ Luật Lao động 2012
Luật số: 10/2012/QH13

18/06/2012

01/05/2013

Quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức về lao động.

Nghị định 49/2013/NĐ-CP

14/05/2013

01/07/2013

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương

Luật làm việc 2013
Luật số: 38/2013/QH13

16/11/2013

01/01/2015

Quy định về các chính sách hỗ trợ tạo việc làm; đánh giá, cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia; tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm…

Nghị định 05/2015/NĐ-CP

12/01/2015

01/03/2015

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động 2012, trong đó có một số nội dung quan trọng về tiền lương, trợ cấp thôi việc, mất việc làm.

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH

23/6/2015

08/08/2015

Hướng dẫn cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

16/11/2015

01/01/2016

Hướng dẫn Nghị định 05/2015/NĐ-CP về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Nghị định 122/2015/NĐ - CP

14/11/2015

01/01/2016

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng 2016

- Mức 3.500.000đ/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

- Mức 3.100.000đ/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

- Mức 2.700.000đ/tháng, áp dụng đối với doanh nghệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

- Mức 2.400.000đ/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

 

BẢO HIỂM

Trong năm 2016 nhà nước đã ra những Nghị đinh, Nghị quyết mới về việc đóng bảo hiểm như quy định về tiền lương tháng đóng BHXH,…theo đó người lao động thực hiện chế độ lương do đơn vị quyết định và được ghi trong hợp đồng.

Quy định

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Nội dung

Nghị định 115/2015/NĐ-CP 

11/11/2015

01/01/2016

Quy định về lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Nghị quyết 93/2015/QH13

22/06/2015

01/01/2016

Quy định về thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

Thông tư 139/2015/TT-BQP

16/12/2015

01/02/2016

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật về bảo hiểm thất nghiệp trong bộ quốc phòng.

Luật bảo hiểm xã hội 2014
+ Bắt đầu từ 1/1/2016 theo Luật số: 58/2014/QH13
(Trước năm 2016 là theo Luật số: 71/2006/QH 11, ngày 29 tháng 6 năm 2006)

20/11/2014

01/01/2016

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Thông tư 40/2015/TT-BYT

16/11/2015

01/01/2016

Quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 (Số: 46/2014/QH13)

13/06/2014

01/01/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều luật của bảo hiểm y tế.

Luật bảo hiểm y tế 2008

14/11/2008

01/07/2009

 Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.


CÔNG ĐOÀN

Công đoàn là đại diện tổ chức thể hiện quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp và để công đoàn có cơ sở hoạt động nhà nước đã quy định nguồn đóng góp từ phía doanh nghiệp và người lao động. Khi đó doanh nghiệp có trách nhiệm đóng Kinh phí công đoàn và người lao động có nghĩa vụ đóng đoàn phí để hình thành nguồn tài chính hoạt động cho Công đoàn.

Quy định

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Nội dung

Nghị định 191/2013/NĐ-CP

21/11/2013

10/01/2014

Nghị định này quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

 

XỬ PHẠT VI PHẠM

Nghị định 95/2013/NĐ-CP

22/08/2013

10/10/2013

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định 88/2015/NĐ-CP

07/10/2015

25/11/2015

Sửa đổi Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

+ Quy định về mức xử phạt: Không đóng kinh phí công đoàn

Quyết định 60/2015/QĐ-TTG

27/11/2015

15/01/2016

Quy định về cơ chế quản lý tài chính BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

 

Xem thêm:

Kế toán tiền lương

Kinh nghiệm làm kế toán thuế cho người mới đi làm

Thời hạn nộp và mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính

Kinh nghiệm làm kế toán kho