3TSoft - Hướng dẫn cập nhật dữ liệu từ excel

20/07/2015 |  Lượt xem: 19475
Kính chào Quý khách hàng.
Trên phần mềm kế toán 3TSoft cung cấp chức năng "Cập nhật dữ liệu từ excel" giúp khách hàng có thể chuyển dữ liệu từ file excel vào phần mềm một cách nhanh chóng và thuận tiện. Chức năng này vô cùng hữu ích khi khách hàng phải làm việc với khối lượng dữ liệu lớn mà không cần nhập liệu tay từng phận hệ, từng chứng từ, phù hợp cho một số mục đích chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm khác vào 3TSoft.
Cách thức thực hiện và kiểm tra như sau:
 
Bước 1: Tải file excel mẫu Tại đây.
 
Bước 2: Điền dữ liệu vào file excel mẫu.
Khi điền dữ liệu vào file excel mẫu có một số nguyên tắc cần tuân thủ sau đây:
  • Tất cả các ô màu đỏ là ô bắt buộc điền thông tin.
  • Dữ liệu tại các ô, các dòng điền liên tục không để cách.
  • Không để link hoặc công thức trong file excel. (Có thể sử dụng công thức excel tuy nhiên trước khi cập nhật phải bỏ liên kết và công thức đi bằng lệnh Copy - Paste chỉ giữ lại giá trị)
  • Cập nhật hệ thống danh mục trước - Chứng từ sau.
  • Tham số danh mục trong file excel cập nhật phải tồn tại trong phần mềm.
Bước 3: Cập nhật dữ liệu từ excel.
Tại giao diện làm việc chính của phần mềm:
  • Đến thanh Menu chọn mục "Trợ giúp". Chức năng "4.Cập nhật dữ liệu từ excel"
  • Hiện bảng danh sách file cập nhật. Đến phần hành dữ liệu khách hàng muốn cập nhật chọn biểu tượng dấu tích xanh. Chọn đến file excel đã hoàn thiện dữ liệu muốn cập nhật nhấn "Open".
 
  • Nhấn "Chấp nhận" để thực hiện thao tác cập nhật.
Bước 4: Kiểm tra dữ liệu cập nhật.
Sau khi phần mềm báo cập nhật thành công, quý khách hàng phải vào phần hành dữ liệu vừa cập nhật để kiểm tra chắc chắn dữ liệu được cập nhật đúng - đủ thông tin yêu cầu.
 

 Chúc các bạn thành công!

Xem video hướng dẫn chi tiết:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu