3TSoft- Cập nhật diễn giải song ngữ từ excel

29/04/2020 |  Lượt xem: 7320

Kính chào Quý khách hàng,

Với khối lượng chứng từ lớn phần mềm 3TSoft đã xây dựng tính năng Cập nhật dữ liệu từ excel. Tuy nhiên trong file excel chỉ có một nội dung diễn giải áp dụng chung cho tất cả các phiên bản. Chính vì vậy với các phần mềm phiên bản song ngữ ngoài việc cập nhật nội dung chứng từ nhập liệu bằng Tiếng Việt, 3TSoft còn xây dựng thêm chức năng cập nhật để bổ sung nội dung nhập liệu bằng ngoại ngữ giúp thể hiện nội dung báo cáo bằng ngoại ngữ rất thuận tiện cho doanh nghiệp nước ngoài.

Cách thức thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Kết xuất bảng kê chứng từ trong phần mềm ra Excel

Sau khi KH đã nhập hoặc cật nhật xong toàn bộ chứng từ bằng tiếng Việt vào phần mềm xong chúng ra sẽ làm bước này để bổ sung nội dung ngoại ngữ.

  • Vào mục Trợ giúp trên thanh menu chọn mục 6.Kết xuất "Bảng kê chứng từ" sang excel".

  • Hiện bảng chi tiết điền khoảng thời gian chứa chứng từ muốn bổ sung diễn giải ngoại ngữ. Tích chọn thư mục nơi muốn lưu file Bảng kê chừ từ kết xuất và nhấn Thực hiện.

Bước 2: Bổ sung nội dung Diễn giải ngoại ngữ

  • Vào thư mục lưu file kết xuất Bảng kê chứng từ ở Bước 1. Mở file excel ra.
  • Tiến hành nhập liệu nội dung diễn giải ngoại ngữ ở cột Diễn giải ngoại ngữ tương ứng.
  • Nhấn Lưu lại nội dung vừa nhập liệu trong file excel xong.

Bước 3: Cập nhật nội dung diễn giải ngoại ngữ vào phần mềm.

  • Vào mục Trợ giúp chọn mục 7.Cập nhật "Bảng kê chứng từ" từ excel.
  • Hiện bảng điền thông tin: Chọn nguồn là ngoại ngữ đang sử dụng. Đường dẫn nhấn dấu tích chọn đến file excel bảng kê chứng từ đã hoàn thiện ở bước 2. Nhấn Thực hiện.

  • Kết quả sau khi cập nhật nội dung diễn giải ngoại ngoại ngữ sẽ được cập nhật vào trong chứng từ.

Chúc quý khách hàng thành công!