Cập nhật chứng từ quản lý kho

08/07/2014 |  Lượt xem: 7816
Mẫu phiếu nhập kho (QL kho) A5 sau khi thêm vào trong phần mềm:
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_phieu_nhap_kho_a5
 
Để có được mẫu phiếu nhập kho (QL kho) như trên các bạn làm như sau:
Bước 1: Download file đính kèm
Bước 2: Giải nén và cho vào thư mục ReportFiles 
Xác định thư mục ReportFiles:
Nhấp chuột phải vào biểu tượng 3TSoft 2010 trên màn hình Desktop chọn Properties.
Tại đây ta xác định được thư mục cài đặt phần mềm 3TSoft:
 
Thư mục ReportFile nằm cùng vị trí với file EZStarter.exe, từ đây ta xác định được vị trí của thư mục ReportFiles. Như ví dụ trên vị trí thư mục ReportFiles là D:\3TSOFT\3TSoft 2010 General\ReportFiles.
Bước 3: Đăng nhập vào phần mềm vào phần Hệ thống\Khai báo tham số chứng từ\Phiếu nhập kho (QL kho)
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_khai_bao_tham_so_chung_tu_phieu_nhap_kho
 
Bảng Khai báo tham số chứng từ xuất hiện
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_khai_bao_tham_so_chung_tu_phieu_nhap_kho
 
Thực hiện nhập bổ sung
 
 + Tiêu đề tiếng việt:  ;Phiếu nhập kho (QL kho)  
 + Tiêu đề tiếng anh:  ;Receipt note (Warehouse)
 + Mẫu chứng từ in:  ;PWNKA5
 + Số hiệu  ;SKEY-018
 
Sau đó chỉ cần lưu lại, khi in phiếu nhập kho (QL kho) ta chỉ cần chọn
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_chon_mau_in_phieu_nhap_kho_a5
 
Các bạn sẽ được mẫu nhập kho (QL kho) như mong muốn
Đối với các mẫu chứng từ còn lại trong phần hành kế toán quản lý kho các bạn các bạn làm tương tự với phần khai báo tham số như sau:
 
Tên mẫu
chứng từ
File download
Danh mục
chứng từ
Thông tin nhập bổ sung
Tiêu đề
tiếng việt
Tiêu đề
tiếng anh
Mẫu chứng
từ in
Số hiệu
PWNKA5 Phiếu nhập kho (QL kho) ;Phiếu nhập kho (QL kho) ;Receipt note (Warehouse) ;PWNKA5 ;SKEY-018
PWXKA5 Phiếu xuất kho (QL kho) ;Phiếu xuất kho (QL kho) ;Delivery note (Warehouse) ;PWXKA5 ;SKEY-019
PWDCA5 Phiếu xuất điều chuyển (QL kho) ;Phiếu xuất điều chuyển (QL kho) ;Movement note (Warehouse) ;PWDCA5 ;SKEY-020