3TSoft: Khai báo công thức ô "Đã nhận đủ số tiền" ở Phiếu thu

11/11/2015 |  Lượt xem: 7522

Trong Phiếu thu, phiếu chi có ô Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ), khách hàng không muốn viết tay mà muốn nó nhảy tự động giống ô Viết bằng chữ. Bài viết này, Phần mềm kế toán 3TSoft hướng dẫn lấy công thức tại ô Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ) trong Phiếu thu.

Lưu ý: Để vào sửa được các mẫu báo cáo trong phần mềm kế toán 3TSoft thì bạn phải cập nhật bản quyền cho CSDL bạn đang muốn sửa.

Bước 1: Chọn chứng từ Phiếu thu - Nhấn phím tắt là Ctrl+F3 để Sửa mẫu báo cáo

Bước 2: Xóa dòng cạnh ô Đã nhận đủ số tiền

Bước 3: Kẻ thêm ô hoặc copy ô công thức của Viết bằng chữ đặt xuống ô Đã nhận đủ số tiền (như hình minh họa)

Chọn mục Position để thay đổi kích thước, độ dài và dịch trên hoặc xuống của ô.

LEFT

Tăng số là dịch sang phải

Giảm số là dịch sang trái

TOP

Tăng số là dịch lên trên

Giảm số là dịch xuống dưới

WIDTH

Tăng giảm chiều rộng ô

HEIGHT

Tăng giảm chiều cao ô

Bước 4 : Lấy tham số cho ô vừa mới thêm là {NumToWordsVN}

Lưu ý: Khi sửa xong mẫu báo cáo phải nhấn vào Preview xem có lỗi không rồi mới lưu.

 

Xem video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu