3TSoft - Thêm ô điện thoại trong mẫu in chứng từ, báo cáo

28/04/2020 |  Lượt xem: 4046

Bước 1: Tại giao diện hóa đơn bán hàng nhấn biểu tượng Sửa mẫu báo cáo hoặc "Ctrl + F3" và chọn mẫu in muốn sửa

Bước 2: Nhấn chọn ô: “SubcompanyAdress”  và chọn lệnh “ Copy”

 

Bước 3: Di chuyển chuột đến vị trí mong muốn và chọn lệnh “Paste” 

Bước 4: Kích đúp vào ô vừa paste sau đó xóa phần nội dung sẵn có trong cửa sổ: “Text Editor” thành: “SĐT: Số điện thoại 1 - Số điện thoại 2” và nhấn "OK"

Lưu  ý: Trước khi lưu lại thì nhấn nút "Preview" để xem có lỗi gì trong quá trình sửa không, không có lỗi màu đỏ gì thì lưu lại

Bước 5: Xem trước khi in để kiểm tra lại mẫu in vừa thực hiện sửa

 

Xem video hướng dẫn tại:

Chúc anh/chị thành công!