3TSoft - Thay đổi độ rộng của ô trong mẫu in chứng từ, báo cáo.

30/10/2015 |  Lượt xem: 7890

Với các mẫu báo cáo của doanh nghiệp, có ô trong báo cáo độ lớn không đủ lớn để chứa ô số khi số quá dài nhưng có ô lại không có dữ liệu và danh ngiệp muốn co nhỏ nó lại. Bài viết này, Phần mềm kế toán 3TSoft hướng dẫn thay đổi độ rộng ô trong mẫu báo cáo.

Lưu ý: Để vào sửa được các mẫu báo cáo trong phần mềm kế toán 3TSoft thì bạn phải cập nhật bản quyền cho CSDL bạn đang muốn sửa.

Bước 1: Chọn báo cáo muốn sửa --> Nhấn Ctrl+F3 – Sửa mẫu báo cáo

Bước 2: Kích chuột vào ô muốn thay đổi kích thước sau đó căn chỉnh để hiện ra các tham số điều chỉnh thuộc tính của ô được chọn

Chọn mục Position để thay đổi kích thước, độ dài và dịch trên hoặc xuống của ô.

         LEFT

      Tăng số là dịch sang phải

      Giảm số là dịch sang trái

         TOP        

      Tăng số là dịch lên trên

      Giảm số là dịch xuống dưới

       WIDTH  

      Tăng giảm chiều rộng ô

     HEIGHT

      Tăng giảm chiều cao ô

 

Bước 3: Ấn preview nếu không có lỗi đỏ và chỉ có cảnh bảo màu vàng () thì ấn vào biểu tượng save (  ) để lưu lại, còn nếu có lỗi đỏ () thì ấn vào rồi ấn  Delete ( ) để xóa đi rồi tiếp tục ấn preview để xem  đến khi nào không có lỗi đỏ nữa thì ấn Save để lưu lại. 

Xem video hướng dẫn tại:

 

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu