Cập nhật chứng từ kế toán tài sản công cụ chi phí

08/07/2014 |  Lượt xem: 6063
Mẫu phiếu phân bổ khấu hao tài sản, công cụ A5 sau khi thêm vào trong phần mềm:
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_phieu_thu_a5
 
Để có được mẫu phiếu phân bổ khấu hao tài sản, công cụ như trên các bạn làm như sau:
Bước 1: Download file đính kèm
Bước 2: Giải nén và cho vào thư mục ReportFiles 
Xác định thư mục ReportFiles:
Nhấp chuột phải vào biểu tượng 3TSoft 2010 trên màn hình Desktop chọn Properties.
Tại đây ta xác định được thư mục cài đặt phần mềm 3TSoft:
 
Thư mục ReportFile nằm cùng vị trí với file EZStarter.exe, từ đây ta xác định được vị trí của thư mục ReportFiles. Như ví dụ trên vị trí thư mục ReportFiles là D:\3TSOFT\3TSoft 2010 General\ReportFiles.
Bước 3: Đăng nhập vào phần mềm vào phần Hệ thống\Khai báo tham số chứng từ\Phiếu phân bổ khấu hao tài sản, công cụ
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_khai_bao_tham_so_chung_tu_phieu_thu
 
Bảng Khai báo tham số chứng từ xuất hiện
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_khai_bao_tham_so_chung_tu_phieu_thu
 
Thực hiện nhập bổ sung
 
 + Tiêu đề tiếng việt:  ;Phiếu phân bổ khấu hao tài sản, công cụ
 + Tiêu đề tiếng anh:  ;Depreciation apportion
 + Mẫu chứng từ in:  ;PKTSA5
 + Số hiệu  ;SKEY-015
 
Sau đó chỉ cần lưu lại, khi in phiếu phân bổ khấu hao tài sản, công cụ ta chỉ cần chọn 
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_chon_mau_in_phieu_thu_a5 
Các bạn sẽ được mẫu phân bổ khấu hao tài sản, công cụ như mong muốn