Cập nhật chứng từ kế toán sản xuất giá thành

08/07/2014 |  Lượt xem: 8260
Mẫu phiếu lệnh sản xuất A5 sau khi thêm vào trong phần mềm:
phan_mem_ke_toan_3tsoft_phieu_thu_a5
Để có được mẫu phiếu lệnh sản xuất như trên các bạn làm như sau:
Bước 1: Download file đính kèm
Bước 2: Giải nén và cho vào thư mục ReportFiles 
Xác định thư mục ReportFiles:
Nhấp chuột phải vào biểu tượng 3TSoft 2010 trên màn hình Desktop chọn Properties.
Tại đây ta xác định được thư mục cài đặt phần mềm 3TSoft:
 
Thư mục ReportFile nằm cùng vị trí với file EZStarter.exe, từ đây ta xác định được vị trí của thư mục ReportFiles. Như ví dụ trên vị trí thư mục ReportFiles là D:\3TSOFT\3TSoft 2010 General\ReportFiles.
Bước 3: Đăng nhập vào phần mềm vào phần Hệ thống\Khai báo tham số chứng từ\Lệnh sản xuất
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_khai_bao_tham_so_chung_tu_phieu_thu
 
Bảng Khai báo tham số chứng từ xuất hiện
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_khai_bao_tham_so_chung_tu_phieu_thu
 
Thực hiện nhập bổ sung
 + Tiêu đề tiếng việt:  ;Lệnh sản xuất  
 + Tiêu đề tiếng anh:  ;Producing order
 + Mẫu chứng từ in:  ;PLSXA5
 + Số hiệu  ;SKEY-009
 
Sau đó chỉ cần lưu lại, khi in phiếu lệnh sản xuất ta chỉ cần chọn
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_chon_mau_in_phieu_thu_a5
 
Các bạn sẽ được mẫu lệnh sản xuất như mong muốn
Đối với các mẫu chứng từ còn lại trong phần hành kế toán sản xuất giá thành các bạn các bạn làm tương tự với phần khai báo tham số như sau:
 
Tên mẫu
chứng từ
File download
Danh mục
chứng từ
Thông tin nhập bổ sung
Tiêu đề
tiếng việt
Tiêu đề
tiếng anh
Mẫu chứng
từ in
Số hiệu
PLSXA5 Lệnh sản xuất ;Lệnh sản xuất ;Producing order ;PLSXA5 ;SKEY-009
PXSPA5 Phiếu xuất nguyên vật liệu cho phân xưởng ;Phiếu xuất nguyên vật liệu cho sản phẩm ;Material delivery note for product ;PXSPA5 ;SKEY-010
PNSPA5 Phiếu nhập lại nguyên vật liệu từ phân xưởng ;Phiếu nhập lại nguyên vật liệu từ sản phẩm ;Rollback material note from product ;PNSPA5 ;SKEY-011
PNTPA5 Phiếu nhập thành phẩm ;Phiếu nhập thành phẩm ;Moving product ;PNTPA5 ;SKEY-012
 PCTPA5 Phiếu chuyển thành phẩm ;Phiếu chuyển thành phẩm ;Input, direct output ;PCTPA5 ;SKEY-013
PXLRA5 Phiếu xuất lắp ráp ;Phiếu xuất kho ;Delivery note ;PXLRA5 ;02-VT
PNLRA5 Phiếu nhập tháo dỡ ;Phiếu nhập kho ;Receipt note ;PNLRA5 ;01-VT
CTPKA5 Phiếu phân bổ giá thành ;Phiếu phân bổ giá thành ;Product apportion ;CTPKA5 ;SKEY-014