Cập nhật chứng từ kế toán công trình

08/07/2014 |  Lượt xem: 8134
Mẫu phiếu nhập xuất thẳng A5 sau khi thêm vào trong phần mềm:
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_phieu_thu_a5
 
Để có được mẫu phiếu nhập xuất thẳng như trên các bạn làm như sau:
Bước 1: Download file đính kèm
Bước 2: Giải nén và cho vào thư mục ReportFiles 
Xác định thư mục ReportFiles:
Nhấp chuột phải vào biểu tượng 3TSoft 2010 trên màn hình Desktop chọn Properties.
Tại đây ta xác định được thư mục cài đặt phần mềm 3TSoft:
 
Thư mục ReportFile nằm cùng vị trí với file EZStarter.exe, từ đây ta xác định được vị trí của thư mục ReportFiles. Như ví dụ trên vị trí thư mục ReportFiles là D:\3TSOFT\3TSoft 2010 General\ReportFiles.
Bước 3: Đăng nhập vào phần mềm vào phần Hệ thống\Khai báo tham số chứng từ\Phiếu nhập xuất thẳng
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_khai_bao_tham_so_chung_tu_phieu_thu

Bảng Khai báo tham số chứng từ xuất hiện
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_khai_bao_tham_so_chung_tu_phieu_thu
 
Thực hiện nhập bổ sung
 + Tiêu đề tiếng việt:  ;Phiếu nhập xuất thẳng  
 + Tiêu đề tiếng anh:  ;Input, direct output
 + Mẫu chứng từ in:  ;PNXTA5
 + Số hiệu  ;SKEY-006
 
Sau đó chỉ cần lưu lại, khi in phiếu nhập xuất thẳng ta chỉ cần chọn 
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_chon_mau_in_phieu_thu_a5

Các bạn sẽ được mẫu phiếu nhập xuất thẳng như mong muốn.
Đối với các mẫu chứng từ còn lại trong phần hành kế toán công trình các bạn các bạn làm tương tự với phần khai báo tham số như sau:
 
Tên mẫu
chứng từ
File download
Danh mục
chứng từ
Thông tin nhập bổ sung
Tiêu đề
tiếng việt
Tiêu đề
tiếng anh
Mẫu chứng
từ in
Số hiệu
PNXTA5 Phiếu nhập xuất thẳng ;Phiếu nhập xuất thẳng ;Input, direct output ;PNXTA5 ;SKEY-006
PXCTA5 Phiếu xuất nguyên vật liệu cho công trình ;Phiếu xuất nguyên vật liệu cho công trình ;Material delivery note for construction ;PXCTA5 ;SKEY-005
PNCTA5 Phiếu nhập lại nguyên vật liệu từ công trình ;Phiếu nhập lại nguyên vật liệu từ công trình ;Rollback material note from construction ;PNCTA5 ;SKEY-007
CTPKA5 Phiếu phân bổ chi phí cho công trình ;Phiếu phân bổ chi phí cho công trình ;Construction apportion ;CTPKA5 ;SKEY-008