Cập nhập chứng từ kế toán tiền mặt tiền gửi

08/07/2014 |  Lượt xem: 10461
Mẫu phiếu thu A5 sau khi thêm vào trong phần mềm:
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_phieu_thu_a5
 
Để có được mẫu phiếu thu như trên các bạn làm như sau:
Bước 1: Download file đính kèm
Bước 2: Giải nén và cho vào thư mục ReportFiles 
Xác định thư mục ReportFiles:
Nhấp chuột phải vào biểu tượng 3TSoft 2010 trên màn hình Desktop chọn Properties.
Tại đây ta xác định được thư mục cài đặt phần mềm 3TSoft:
 
Thư mục ReportFile nằm cùng vị trí với file EZStarter.exe, từ đây ta xác định được vị trí của thư mục ReportFiles. Như ví dụ trên vị trí thư mục ReportFilesD:\3TSOFT\3TSoft 2010 General\ReportFiles.
Bước 3: Đăng nhập vào phần mềm vào phần Hệ thống\Khai báo tham số chứng từ\Phiếu thu tiền mặt
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_khai_bao_tham_so_chung_tu_phieu_thu
 
Bảng Khai báo tham số chứng từ xuất hiện
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_khai_bao_tham_so_chung_tu_phieu_thu
 
Thực hiện nhập bổ sung
 + Tiêu đề tiếng việt:  ;Phiếu thu   
 + Tiêu đề tiếng anh:  ;Cash receipt
 + Mẫu chứng từ in:  ;CTPTA5
 + Số hiệu  ;01-TT
 
Sau đó chỉ cần lưu lại, khi in phiếu thu ta chỉ cần chọn 
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_chon_mau_in_phieu_thu_a5
 
Các bạn sẽ được mẫu phiếu thu như mong muốn
Đối với các mẫu chứng từ: phiếu chi, báo có, báo nợ các bạn làm tương tự như trên và trong phần khai báo tham số chứng từ như sau:
 
Tên mẫu
chứng từ
File download
Danh mục
chứng từ
Thông tin nhập bổ sung
Tiêu đề
tiếng việt
Tiêu đề
tiếng anh
Mẫu chứng
từ in
Số hiệu
Phiếu thu A5 Phiếu thu tiền mặt ;Phiếu thu ;Cash receipt ;CTPTA5 ;01-TT
Phiếu chi A5 Phiếu chi tiền mặt ;Phiếu chi ;Cash payment ;CTPCA5 ;02-TT
Báo có A5 Báo có ;Báo có ;Credit note ;CTBCA5 ;SKEY-001
Báo nợ A5 Báo nợ ;Báo nợ ;Debit note ;CTBNA5 ;SKEY-001