3TSoft - In chứng từ báo nợ theo mẫu in như chứng từ phiếu chi/ báo có/ phiếu kế toán.

12/10/2015 |  Lượt xem: 7281

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này 3TSoft xin hướng dẫn thay đổi mẫu in chứng từ Báo Nợ theo mẫu in như Phiếu Chi, Báo Có hoặc Phiếu kế toán.

Thông thường mẫu Báo nợ hay Ủy nhiệm chi sẽ in theo mẫu Ủy nhiệm chi của từng ngân hàng mà khách hàng giao dịch. Khách hàng có thể lập trực tiếp lệnh Ủy nhiệm chi từ 3TSoft và ra ngân hàng giao dịch. Các mẫu Ủy nhiêm chi cung cấp tại link.

Tuy nhiên nhiều tình huống, khách hàng chỉ in ấn lại Báo Nợ để lưu trữ sổ sách sẽ muốn có mẫu in giống mẫu Phiếu Chi hay Báo Nợ hay Phiếu kế toán thì cách thức thực hiện sẽ như sau.

  • Vào mục Hệ thống. Chọn mục 3.Khai báo tham số chứng từ. Tìm đến Báo nợ.
  • Nhấn F3 hoặc Kích đúp vào dòng Báo nợ hiện bảng khai báo thông tin chi tiết.
 
  • Thay thế mục số 3 mẫu in cũ CTBN hoặc CTBNA5 thành các mẫu in mong muốn như sau:
 Mẫu in mong muốn giống Mẫu A4 Mẫu A5
Phiếu chi CTPC CTPCA5
Báo có CTBC CTBCA5
Phiếu kế toán CTPK
  • Nhấn nút lưu hoặc phím tắt là CTRL + ENTER để lưu thông tin vừa khai báo.
  • Vào lại phần hành chứng từ từ Báo Nợ để kiểm tra mẫu in.

 Chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu