Khai báo thêm mới mẫu ủy nhiệm chi

01/06/2016 |  Lượt xem: 5016

Để hỗ trợ khách hàng trong quá trình in ủy nhiệm chi theo mẫu của các ngân hàng trên phần mềm kế toán 3TSoft, các bạn thực hiện như sau

Ví dụ: Tôi muốn in ủy nhiệm chi.

Bước 1: Download mẫu ủy nhiệm chi tại đây.
Bước 2: Giải nén và cho vào thư mục ReportFiles 
Xác định thư mục ReportFiles:

Nhấp chuột phải vào biểu tượng 3TSoft trên màn hình Desktop -> Properties. Tại đây ta xác định được thư mục cài đặt phần mềm 3TSoft:

Bước 3: Đăng nhập vào phần mềm vào Hệ thống -> Khai báo tham số chứng từ -> Báo nợ -> Ấn F3. Thực hiện khai báo như sau:

Tiêu đề tiếng việt:

 ;Ủy nhiệm chi

Tiêu đề tiếng anh:

 ;Debit note

Mẫu chứng từ in:

 ;VCB

Số hiệu:

 ;SKEY-001

 

 

Đối với các mẫu chứng từ còn lại các bạn khai báo tương tự. 

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu