Phần mềm kế toán 3TSoft: Khai báo mẫu in chứng từ A5

03/08/2015 |  Lượt xem: 7893

Để tiết kiệm giấy in thì người dùng muốn in chứng từ trên mẫu A5. Trong Phần mềm kế toán 3TSoft thực hiện như sau.

Ví dụ: Tôi muốn in chứng từ Phiếu nhập kho mẫu A5.

Bước 1: Download mẫu A5 tại đây.
Bước 2: Giải nén và cho vào thư mục ReportFiles 
Xác định thư mục ReportFiles:

Nhấp chuột phải vào biểu tượng 3TSoft trên màn hình Desktop chọn Properties. Tại đây ta xác định được thư mục cài đặt phần mềm 3TSoft:

Bước 3: Đăng nhập vào phần mềm vào Hệ thống -> Khai báo tham số chứng từ -> Phiếu nhập kho -> Ấn F3. Thực hiện khai báo như sau:

Tiêu đề tiếng việt:

 ;Phiếu nhập kho

Tiêu đề tiếng anh:

 ;Reciept note

Mẫu chứng từ in:

 ;PNMHA5

Số hiệu:

 ;01-VT

 

Đối với các mẫu chứng từ còn lại các bạn khai báo tương tự. 

Xem video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu