3TSoft - Thay đổi độ rộng ô trong báo cáo

30/10/2015 |  Lượt xem: 4257

Với các mẫu báo cáo của doanh nghiệp, có ô trong báo cáo độ lớn không đủ lớn để chứa ô số khi số quá dài nhưng có ô lại không có dữ liệu và danh ngiệp muốn co nhỏ nó lại. Bài viết này, Phần mềm kế toán 3TSoft hướng dẫn thay đổi độ rộng ô trong mẫu báo cáo.

Lưu ý: Để vào sửa được các mẫu báo cáo trong phần mềm kế toán 3TSoft thì bạn phải cập nhật bản quyền cho CSDL bạn đang muốn sửa.

Bước 1: Chọn báo cáo muốn sửa --> Nhấn Ctrl+F3 – Sửa mẫu báo cáo

Bước 2: Thay đổi độ dài các ô

Chọn mục Position để thay đổi kích thước, độ dài và dịch trên hoặc xuống của ô.

LEFT

Tăng số là dịch sang phải

Giảm số là dịch sang trái

TOP

Tăng số là dịch lên trên

Giảm số là dịch xuống dưới

WIDTH

Tăng giảm chiều rộng ô

HEIGHT

Tăng giảm chiều cao ô

Lưu ý: Khi sửa xong mẫu báo cáo phải nhấn vào Preview xem có lỗi không rồi mới lưu.

Xem video hướng dẫn tại:

 

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu
Live Help - Online